Hyppää sisältöön

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty osana Kontiomäki–Pesiökylä-ratahanketta

Julkaistu 16.9.2021 12.15

 

Väylävirasto on kuuluttanut aloittavansa ratasuunnittelun Hyrynsalmen rautatieliikennepaikalla. Nyt laadittava ratasuunnitelma on osa Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta. Ratasuunnitelmaa tullaan esittelemään marraskuussa järjestettävässä asukastilaisuudessa. Rakennustyöt alkavat Hyrynsalmella vuonna 2022.

Ratasuunnitelmassa radan eri osille laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat, joiden perusteella rata voidaan myöhemmässä vaiheessa rakentaa. Ratasuunnitelmassa arvioidaan myös rautatien vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi mittausten avulla. Hyrynsalmella suoritetaan melumittauksia viikosta 38 alkaen. Melumittauksiin liittyvää laitteistoa tullaan sijoittamaan radan läheisyyteen. Valittujen mittauspaikkojen maanomistajiin ollaan yhteydessä. Mittauksen suorittaa Ramboll Finland Oy.

Ratasuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus. Ratasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Hyrynsalmella 4.11.2021, jolloin osanottajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistaan myöhemmin mm. hankkeen ja kunnan verkkosivuilla. Yleisötilaisuus järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumana Teams-yhteyden kautta, tai pandemiatilanteen salliessa lähitapahtumana Hyrynsalmella.

Ratasuunnitelma laitetaan nähtäville loppuvuodesta, jolloin siihen pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä. Ratasuunnitelman hyväksymispäätöksen tekee lopulta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Myös hyväksymispäätös asetetaan nähtäville. Rakennustyöt voidaan aloittaa Hyrynsalmella vuoden 2022 alkupuolella.

”Rataa perusparannetaan noin 70 kilometrin matkalta Kontiomäen ja Pesiökylän välillä Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella. Hyrynsalmella ratasuunnittelu on herättänyt erityistä mielenkiintoa, koska rata sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä. Järjestimme asian tiimoilta erillisen asukastilaisuuden jo toukokuussa. Toivotamme hyrynsalmelaiset tervetulleiksi jatkamaan rakentavaa keskustelua tulevista suunnitelmista marraskuun yleisötilaisuuteen”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Janne Takkinen, suunnitteluttamispäällikkö, rakennuttajakonsultti Welado Oy, puh. 040 866 1866, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, laajennetaan Kontiomäen raakapuunkuormauspaikkaa, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta