null
null Hyödyntäjäkampanja: Väylän Digiroad-tietoaineisto taipuu Esri Finlandin käsissä moneksi

Hyödyntäjäkampanja: Väylän Digiroad-tietoaineisto taipuu Esri Finlandin käsissä moneksi

Julkaistu 16.10.2019

Esri Finland on paikkatietoratkaisujen ja paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija. Yrityksen tuote ”Suomen tie- ja katuverkko”, eli STK käyttää lähdeaineistonaan Väylän hallinnoiman Digiroad-tietoaineiston dataa. STK on ollut toiminnassa vuodesta 2013 lähtien.

”Väylän Digiroad on keskeinen tietolähde STK:n kannalta. Siksi meille onkin tärkeää, että Digiroadista saatava tieto on 100% oikein

STK (Suomen tie- ja katuverkko) on Suomen kattava aineisto osoitteiden, reittien ja palvelualueiden laskentaan. Se on rakennettu Väylän hallinnoiman Digiroad-tietoaineiston pohjalta, ja sen avulla voidaan suorittaa sijainnin analysointia.

-Digiroad on keskeinen tietolähde STK:n kannalta. Siksi meille onkin tärkeää, että Digiroadista saatava tieto on 100% oikein, kertoo Jussi Lehtonen Esri Finlandilta.

Avoin data mahdollistaa

Väylän Digiroad-tietoaineisto taipuu Esri Finlandin käsissä moneksi; STK:lla voidaan esimerkiksi tehdä osoitepaikannusta, palvelualueiden laskentaa, sijainnin allokointia ja reitin laskentaa.

Reitin laskennalla tarkoitetaan optimaalisen reitin laskemista lähtöpisteen, kohdepisteiden ja määränpääpisteiden välille. Reittilaskentaa hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun päivittäisestä jakelureitistä halutaan mahdollisimman lyhyt tai kun arvioidaan tietylle alueelle tai asiakasmäärälle vaadittavan kaluston määrää. Reittioptimoinnilla voidaan mahdollistaa kattavatkin kustannussäästöt.

Reitin laskennalla voidaan löytää optimaalisin, kustannustehokkain reitti. Kuva: Esri Finland

Sijainnin allokointi puolestaan tarkoittaa parhaiden sijaintien löytämistä tarjontapisteelle kysyntäpisteet tunnistamalla; esimerkiksi parhaan sijainnin löytämistä kaupalle tunnistamalla asiakkaiden sijainti. Sijainnin allokointilaskenta voidaan suorittaa vaikkapa toimipisteiden määrän tai sijainnin optimoimiseksi kysyntäpisteiden mukaan.

Havainnekuva STK:lla tuotetusta allokointilaskennasta: mihin yrityksen toimipiste kannattaisi sijoittaa, jotta se on mahdollisimman hyvin asiakkaidensa saavutettavissa? Viivojen loppupää kuvaa olemassa olevia asiakkaita, alkupää optimaalista toimipisteen sijaintia. Lähde: Esri Finland

Toiveena ajantasainen, laadukas lähtöaineisto

Oli reititysvalinta sitten mikä tahansa, reititysaineistoa laadittaessa lähtöaineiston yksityiskohdat ja niiden oikeellisuus, kuten digitointisuunta, ovat äärettömän tärkeitä.

-Vaikka aineisto olisi 99,9% oikein, saatamme heti törmätä virheellisiin kohtiin. Esimerkiksi jos yksisuuntaisen moottoritien yksi segmentti on digitoitu väärään suuntaan, reititys epäonnistuu. Tällaisista havainnoista raportoimme vuosittain Digiroad-operaattoreille, Lehtonen selittää.

STK:lla reititetään myös kevyttä ja raskasta liikennettä. Kuntien tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta lapsia voidaan reitittää kouluun mahdollisimman turvallista reittiä pitkin. Lisäksi tarvitaan tietoa suositelluista reiteistä sekä paino- ja ulottumarajoituksia raskaan liikenteen reititystä varten.

-Toivomme, että kaikki kunnat ja toimijat toimittaisivat tiestötietonsa Digiroadiin, jotta myös STK on ajantasainen, Lehtonen päättää.

 

Hyödyntäjäkampanjan tarkoituksena on esitellä hyödyntäjiämme twiittausten sekä verkkojulkaisujen muodossa. Kampanjalla tuomme myös esiin hyödyntäjäverkostoamme, ja kertoa millä eri tavoin Digiroadista löytyvää dataa tällä hetkellä käytetään. Lisäksi kampanjan tavoitteena on kertoa hyödyntäjillemme tärkeistä tietolajeja, sekä tuoda esiin kaikkia niitä asioita, joita Digiroad-järjestelmä mahdollistaa.

Lisätiedot kampanjasta:
Siiri Fagerlund
Digiroad-operaattori

Digiroad-operaattori
[email protected]
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)