Takaisin

Hirveltä ei ole sarvet lähdössä

Hirveltä ei ole sarvet lähdössä

Julkaistu 24.8.2015

Julkisuudessa on keskusteltu viikonlopun aikana runsaasti liikennemerkkien ulkoasusta. Liikennemerkkien ulkoasua voidaan täsmentää tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Mikäli merkkejä uudistetaan, niistä pyritään tekemään aina yksinkertaisempia ja selkeämpiä.

Pelkistetty ulkoasu näkyy parhaiten vauhdissa ja pitkällä lukuetäisyydellä. Näin liikennemerkin viesti välittyy tehokkaasti.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä tieliikennelain uudistaminen, sen yhteydessä liikenteen ohjausta sekä liikennesääntöjä selkeytetään ja täsmennetään. Merkkien ulkoasuun mahdollisesti tehtävät viilaukset ovat osa kokonaisuudistusta. Uudistuneet merkit näkyvät teiden varsilla vähitellen, kun vanhoja merkkejä muutenkin korvataan.


reaktionapit