null Henkilöliikenteen palveluntarjoaja– nyt voit tallentaa tietosi NAP-palvelussa

Henkilöliikenteen palveluntarjoaja– nyt voit tallentaa tietosi NAP-palvelussa

Julkaistu 20.12.2017

Liikennepalvelulaki velvoittaa kaikkia liikenteen parissa toimivia yrittäjiä ja viranomaisia jakamaan tietoja omista palveluistaan 1.1.2018 alkaen alan muidenkin toimijoiden käyttöön. Liikenneviraston ylläpitämä NAP-palvelu on palveluntarjoajien käytössä 20.12.2017 alkaen.

Vuoden alusta kaikkien henkilöliikenteen palveluntarjoajien tulee avata henkilöliikennepalveluiden tiedot avoimien rajapintojen kautta. Tämä vaatimus koskee muun muassa taksi-, ja bussiyrittäjiä sekä rautatie-, lento- ja laivayhtiöitä ja muita henkilöliikennepalveluiden tuottamiseen liittyviä tahoja, kuten pysäköintilaitoksia, autovuokraamoita, satamia sekä terminaaleja. Tietoja tullaan käyttämään muun muassa nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kehittämiseen.
 
Tietojen avaamisvelvoitteita on kaksi, joista toinen koskee kaikkia yrittäjiä ja toinen vaan niitä tahoja, joilla on lippu ja maksujärjestelmä. Tiedot toimitetaan Liikenneviraston ylläpitämään NAP-palveluun osoitteessa www.finap.fi, joka on palveluntarjoajien käytössä 20.12.2017 alkaen. 
 
NAP on lomakepohjainen nettisivusto, jonne tallennetaan palveluntarjoajaa ja palvelua koskevat perustiedot sekä tiedot palvelua koskevasta rajapinnasta. Rajapinta on yksinkertaisimmillaan tietoa (tiedosto) sähköisessä muodossa internet-osoitteessa. Rajapinnan avulla voidaan välittää tietoa kahden järjestelmän välillä. Mikäli omia rajapintoja ei ole, kaikki vaaditut olennaiset tiedot voidaan tallentaa NAP-palvelussa. 
 
Palvelua kehitetään jatkuvasti ja toimijoita pyydetään antamaan palautetta joko NAPin kautta (oikea yläkulma) tai suoraan tästä linkistä
 
Tietojen tallentaminen NAP-palveluun on hyvä tapa kertoa palvelutarjonnastaan.
 

Olennaiset tiedot

Ensimmäinen velvoite koskee ns. olennaisia tietoja, jotka kaikkien liikkumispalveluita tarjoavien toimijoiden tulee avata. Näitä tietoja ovat mm. reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta-, sekä palvelun saatavuudesta ja esteettömyydestä kertovia tietoja. 
 
Kaikki tiedot eivät ole olennaisia jokaisen palvelun osalta. Avattavat tiedot on määritetty valtioneuvoston asetuksessa
 
Tietojen avaamisvelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä. Mikäli palveluntarjoajan tiedot ovat jonkun muun tahon ylläpitämiä, palveluntarjoajan toivotaan sopivan ko. tahon kanssa, kuka avaa tiedot. Esimerkiksi taksiyritykset voivat sopia tietojen avaamisen liittyvästä yhteistyöstä välityspalvelun kanssa. Yritysten, jotka liikennöivät vain sopimusliikennettä, kuten toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamaa liikennettä, on sovittava viranomaisen kanssa, kuka avaa tiedot. 
 
Tiedot voi avata kolmella vaihtoehtoisella tavalla:
 
  • Avata oma olennaisten tietojen rajapinta ja tallentaa rajapintaa kuvaavia tietoja Liikenneviraston NAP-palvelukatalogiin. 
  • Sopia esim. välityspalvelun tarjoajien kanssa, että he avaavat myös kuljetusyrityksen tiedot samalla kun avaavat omat rajapintansa NAP-palveluun. 
  • Tallentaa kaikki olennaiset tiedot suoraan Liikenneviraston NAP-palvelussa (ns. pienet toimijat)
Valittavasta tavasta riippumatta toimijan tulee huolehtia siitä, että omat tiedot ovat aina ajan tasalla. Tietojen avaamisen valvovana viranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
 

Lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapinnan avaaminen

Toinen velvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään lippu- ja maksujärjestelmä. Heidän tulee avata myyntirajapinta perushintaisen kertalipun osalta. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan muuta kuin toimivaltaisen viranomaisen liikennettä hoitavat kuljetuspalvelut, jos toteuttaminen ei ole teknisesti tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista (ns. pienet toimijat). 
 
Velvoite koskee myös niitä, joilla on matkan varaamisen mahdollistavia rajapintoja. Esimerkiksi taksialalla velvollisuus koskee lähtökohtaisesti niitä tahoja, joilla on käytössään tietojärjestelmäpohjainen välitysjärjestelmä ja palveluvalikoimaan kuuluu mahdollisuus varata matka etukäteen. Vaatimus koskee siis käytännössä taksin välityskeskuksia. Vaatimus ei koske pieniä taksiyrityksiä, joissa varauksia otetaan vastaan esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla. 
 
Myös tieto lippu- ja maksurajapinnasta on tallennettava NAP–palvelukatalogiin.
 
Lippu- ja maksujärjestelmien rajapintojen käyttö vaatii aina sopimuksen tekemistä rajapinnan avaajan ja käyttäjän välillä. Ennen sopimusneuvottelujen alkua kannattaa tutustua Viestintäviraston vetämän Lippu-projektin tekemiin käytännesääntöihin. Niihin on kirjattu asioita mistä kannattaa sopia ja kirjattu lainsäädännön vaatimuksia. Sopimuksessa kannattaa sopia mm. vastuukysymyksistä, tietoturva- ja tietosuoja-asioista. Toimija voi liittää rajapintojen kautta tarjottaviin tietoihin käyttöehtoja. 
 
Lisätietoja:
 
Liikennevirasto
NAP-palvelukatalogi: www.liikennevirasto.fi/nap
sähköposti: [email protected]
NAP Helpdesk, p. 029 534 3434
 
Trafi
Liikkumispalveluiden tietojen avaamisesta (muut kuin NAP-palvelukatalogiin liittyvät kysymykset)  Liikkumispalvelun tiedot avoimeksi 1.1.2018
sähköposti: [email protected]
p. 029 534 5050
 
Viestintävirasto
 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.