Takaisin

Henkilöliikennemäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa

Henkilöliikennemäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa

Julkaistu 7.9.2012

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi pääteillä viime vuoteen verrattuna.  Myös rautatieteillä henkilöliikenne kasvoi erityisesti kaukoliikenteen osalta, mutta myös lähiliikenne oli hienoisessa kasvussa. Meriliikenteen osalta matkustajamäärät pysyivät lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

Meriliikenteessä tuonti väheni

Ulkomaan meriliikenteessä vientikuljetukset ovat kasvaneet 3,1 prosentilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  Tuonti sen sijaan on vähentynyt 9,3 prosentilla vastaavana ajanjaksona.

Matkustajien kokonaismäärä on vuoden alusta pysynyt likimain samana, sillä kasvua oli vain 0,6 prosenttia. Viron liikenne kasvoi 4,2 prosenttia mutta Ruotsin liikenne väheni 2,3 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruotsin liikenteen osuus koko ulkomaan matkustajaliikenteestä on 51, 2 prosenttia ja Viron liikenteen 42,4 prosenttia. Ulkomailta satamiin saapuneiden alusten määrä lisääntyi tammi-kesäkuussa 2,2 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta, josta löytyy lisäksi yksityiskohtaisempia tilastotietoja

Rautatieliikenne kasvussa

Rautatieliikenne on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Sekä henkilö- että tavaraliikenteessä liikennemäärät ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Rautateiden henkilöliikenteessä tehtiin alkuvuonna 2012 prosentin enemmän matkoja kuin edellisen vuoden samalla ajanjaksolla. Kasvua on ollut erityisesti kaukoliikenteessä, jossa matkustajamäärä on noussut kolme prosenttia. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kasvua on ollut puoli prosenttia.

Tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat kasvaneet alkuvuonna puoli prosenttia edellisvuoteen nähden. Kasvu on peräisin transitoliikenteestä, joka on kasvanut edellisvuoteen nähden lähes neljänneksen. Sen sijaan itäisessä ja läntisessä liikenteessä kuljetusmäärät ovat laskeneet. Kotimaan liikenteen kuljetusmäärät laskivat prosentin.

Pääteiden liikenne lisääntyi hieman

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi-kesäkuussa yhteensä 1,1 prosenttia viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi alkuvuonna 1,3 prosenttia, mutta raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) sen sijaan väheni 0,9 prosenttia.

Alueellisesti tarkasteltuna pääteiden liikenne lisääntyi alkuvuonna eniten Pirkanmaalla (1,46 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaalla (1,44 prosenttia). Raskas liikenne lisääntyi eniten Uudellamaalla (0,42 prosenttia) ja väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-4,16 prosenttia).

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).  


reaktionapit