Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen rakentaminen jatkuu Tuusulassa, Järvenpäässä ja Tikkurilassa

Julkaistu 31.3.2022 11.14

 

Kytömaan ja Ainolan välisten lisäraiteiden rakentaminen alkaa sähköratapylväiden perustusten rakentamisella. Kevään ja kesän sähköratapylväiden perustuksia rakennetaan myös Tikkurilan asemalla.  

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosan toimintavarmuutta. Liikennepaikkojen raide- ja vaihdejärjestelyitä muutetaan sujuvammiksi ja Keravan ja Jokelan välille rakennetaan lisäraiteet. Lisäraiteiden rakentaminen aloitetaan huhtikuussa Kytömaan ja Ainolan välillä sähköratapylväiden perustusten rakennusurakalla. Urakka-alue sijoittuu Helsinki-Lahti -oikoradan sillan ja Järvenpään Sipoontien väliselle alueelle, urakassa rakennetaan yhteensä 128 perustusta ja urakka-aikaa on helmikuuhun 2023 saakka. Kohteen urakoitsijaksi valittiin YIT Suomi Oy.

Rakentaminen aloitetaan Järvenpäästä Sipoontien ja Ainolanväylän väliseltä rataosuudelta. Tästä edetään vaiheittain etelän suuntaan. Sähköratapylväiden perustukset rakennetaan, jotta lisäraiteita varten saadaan asennettua sähkörataportaalit, joihin siirretään kaikkien raiteiden sähköistys. Lisäraiteita päästään rakentamaan, kun nykyiset sähköratapylväät ja -portaalit on purettu ensin alta pois. 

Urakkaan kuuluu jonkin verran paaluttamista, mutta se tehdään pääosin arkiaikoihin ja haitat ympäröivälle asutukselle jäävät vähäisiksi.

- Varma kevään merkki on radan rakennustöiden alkaminen maastossa. Tavoitteenamme on saada sähköratarakenteiden perustukset koko urakka-alueella valmiiksi ensi vuoden kevääseen mennessä. Myöhemmin tänä vuonna Kytömaa-Ainola -välillä käynnistyvät myös sähköratatyöt ja pohjarakennustyöt, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Kytömaa–Jokela -välin lisäraiteet valmistuvat kokonaisuudessaan 2028 loppuun mennessä.

ainola-sahkorataperustukset.png

Tikkurilan sähkörataperustusten urakoitsija on valittu ja työt aloitetaan maaliskuussa

Myös Tikkurilan asemalla aloitetaan sähköratapylväiden perustusten rakennusurakka. Tikkurilassa rakennetaan uusia sähköratapylväsperustuksia, koska raiteisiin ja vaihteisiin tehdään muutoksia. Tikkurilan liikennepaikan välityskyky jää Keravan ja Jokelan välisten lisäraiteiden valmistuessa riittämättömäksi, ellei suunniteltuja muutoksia toteuteta. Urakka-alue sijoittuu Tikkurilantien ja Valkoisenlähteentien väliselle alueelle, urakassa rakennetaan yhteensä 26 perustusta ja urakka-aikaa on elokuuhun 2022 saakka. Urakoitsijaksi valikoitui GRK Infra Oy.

Tikkurilan asema on erittäin vilkas asema ja tästä syystä töitä on tehtävä myös öisin liikenteen mahdollistamissa työraoissa. Meluhaittoja saattaa tulla jonkin verran, mutta niistä tiedotetaan erikseen.

Helsinki-Riihimäki-hankkeessa tavoitteena on rataosan välityskyvyn lisääminen ja häiriöherkkyyden pienentäminen. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa ja koko hankkeen lopputilanteessa Helsinki–Riihimäki-rataosa tulisi olemaan täydeltä matkaltaan vähintään neliraiteinen. Hanke parantaa pääradan toimintavarmuutta, mahdollistaa henkilöliikenteen lisäämisen sekä edistää tavaraliikenteen kilpailukykyä.

Lisätietoa

Riitta Parviainen,
projektipäällikkö,
Väylävirasto,
[email protected],
p. 0295 34 3034 

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki 
https://www.facebook.com/hkiriihimaki 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.