Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: rataosuuden Kytömaa–Ainola ratasuunnitelma nähtävillä 30.4.–30.5.

Julkaistu 30.4.2024 10.57

 

Ratasuunnitelma rataosuudella Kytömaa-Ainola tulee nähtäville tiistaina 30.4. Suunnitelmaa voi kommentoida 30.5. asti.

Ratasuunnitelmaa koskeva vuorovaikutustilaisuus pidettiin torstaina 18.4. Ratasuunnitelma sisältää muutoksia rautatiealueen rajaan ja työnaikaisesti haltuunotettavien alueiden määrittämisen radan länsipuolella.

”Nyt nähtäville tuleva ratasuunnitelma korvaa tiettyjä kohtia aiemmasta ratasuunnitelmasta kyseisellä osuudella”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen.

Muutokset rajoittuvat peltoaukealle Tuusulan Kytömaan ja Järvenpään Ristinummen välillä. 

Ratasuunnitelman vaikutukset

Ratasuunnitelmassa esitetyt ratkaisut vähentävät sekä matkustajien että alueen asukkaiden kokemia rakentamisen haittoja. 

Suunnitelman ratkaisuiden ansiosta rakentaminen voidaan toteuttaa päivätyönä, jolloin ympäröivän asutuksen kokema meluhaitta pienenee. Suunnitelman ratkaisut mahdollistavat myös sujuvamman rakentamisen, sillä nykyistä läntistä raidetta ei tarvitse purkaa rakentamisen ajaksi. Tällöin liikenteelle aiheutuvat vaikutukset ja tarve vähentää junavuoroja rakentamisen aikana ovat vähäisemmät. 

Rakentaminen voidaan toteuttaa junaliikenteen mahdollistamien, lyhyiden yökatkojen sijaan yhtäjaksoisesti, mikä on tehokkaampaa ja mahdollistaa lisäraiteiden myötä saatavat hyödyt nopeammin ja kustannustehokkaammin liikenteen käyttöön. 

Näin voit vaikuttaa

Suunnitelmasta voi jättää muistutuksen suunnitelman nähtävillä olon aikana, 30.5. mennessä. Ratasuunnitelma-aineisto on nähtävillä Valtion liikenneväylien suunnittelupalvelussa: https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2205321367.2458517666/suunnittelu. 

Muistutuksen voi jättää joko Valtion liikenneväylien suunnittelunpalvelun kautta, tai toimittamalla sen kirjallisesti Väyläviraston kirjaamoon.

Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaa päivitetään mahdollisen palautteen perusteella ja tavoitteena on toimittaa suunnitelma Traficomille hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa.

Lisätietoa hankkeesta:

Väylävirasto: 
Riitta Parviainen, projektipäällikkö, [email protected], puh. 0295 34 3034
Piia Jokihaara, projekti-insinööri, [email protected], puh. 0295 34 3038

Seuraa hanketta:

https://www.facebook.com/hkiriihimaki  
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki 

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2030. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

 

Liitteet