Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Rakenteilla esteetön Ainolan asema

Julkaistu 8.1.2024

Järvenpään Ainolan uusi asema on suunniteltu palvelemaan matkustajia esteettömästi. Ainolan asemalla tulee olemaan esteetön yhteys asemalaitureille, kattavat opasteet ja asianmukainen valaistus. Aseman ja laitureiden esteettömyydellä tavoitellaan kaikille sopivaa, saavutettavaa ja helppokulkuista ympäristöä. Ainolan aseman itäinen puoli valmistuu loppuvuonna 2024.

Pyörätuolia käyttävä henkilö asemalaiturilla paikallisjunan vieressä.

Esteettömän ympäristön suunnittelussa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet. Esteettömyyden tarve koskettaa kaikkia matkustajia, kuten liikkumis- ja toimintaesteisiä ja matkalaukkujen tai lastenvaunujen kanssa kulkevia. Suunnittelun tavoitteena on luoda jokaisen tarpeisiin sopiva, saavutettava ja helppokulkuinen ympäristö.

Järvenpään Ainolan aseman rakennustyöt on aloitettu alkuvuonna 2023. Uuden aseman kaikki käyttäjäryhmät on huomioitu aseman esteettömyyssuunnittelussa. Esimerkiksi asemalaitureiden korkeus takaa esteettömän pääsyn junan kyytiin. Aseman ali kulkevasta uudesta alikulkukäytävästä rakennetaan hissit ja portaat asemalaitureille. Laitureiden välillä pääsee liikkumaan esteettömästi hissillä. Esteettömän kulkemisen asema-alueella takaavat myös luiskat ja kulkuyhteydet inva-paikoille ja saattopysäköintialueelle.

Opasteet Ainolan asema-alueella tulevat olemaan kattavat. Näyttötaulujen ja ohjeopasteiden lisäksi asemalle tulee muun muassa pistekirjoitusopasteita ja äänimajakoita. Aseman valaistus- ja materiaalivalinnat tukevat esteetöntä ympäristöä esimerkiksi auttaen hahmottamaan paremmin tasoeroja.

Esteettömyys on aina osa ratasuunnittelua

”Esteettömyys huomioidaan suunnittelussa aina, kun Väylävirasto parantaa nykyistä liikenneinfraa tai suunnittelee uusia väyliä. Suunnittelua ohjaavat muun muassa ratalaki, väyliä ja laitureita koskevat ratatekniset ohjeet, EU:n matkustajaoikeuksia koskevat asetukset sekä muut Väyläviraston omat suunnitteluohjeet”, kertoo Väyläviraston esteettömyys- ja ympäristöasiantuntija Elina Wikström.

Esteettömyyden suunnittelu on osa ratahankkeen suunnitteluprosessia. Esteettömyyteen liittyvät määräykset ja suunnitteluohjeet huomioidaan suunnitteluprosessin alusta alkaen. Hankkeen suunnittelun edetessä esteettömyysratkaisuja tarkastellaan eri tarkkuustasoilla.

”Ratahankkeessa erityisesti asemanseudun ja laiturialueiden esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Asemanseudulla tulisi huomioida koko matkaketjun esteettömyys, josta vastaavat Väyläviraston lisäksi yhteistyössä muut toimijat, kuten kunta, asemakiinteistön omistaja ja liikennöitsijä”, kertoo Wikström.

Yhteistyötä esteettömyysjärjestöjen kanssa

Väylävirasto tapaa säännöllisesti esteettömyysjärjestöjä, kuten Invalidiliittoa ja Näkövammaisten liittoa. Yhteistyön tavoitteena on luoda ymmärrystä henkilöliikenteen tarpeista sekä väylänpidon kannalta merkittävistä toimintaympäristön muutoksista. Väylävirasto myös kuulee sidosryhmiä, kuten esteettömyysjärjestöjä, esteettömyyteen liittyviä suunnitteluohjeita päivitettäessä.

”Suunnittelun esteettömyysohjeista kiinnostuneita suosittelen tutustumaan www.sujuva.info -sivustoon, johon on koottu asemaympäristöihin liittyviä suunnitteluohjeita. Sivusto sisältää tietoa esteettömyysmääräyksistä, -ohjeista ja -suosituksista”, vinkkaa Wikström.

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.