Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Ainolan aseman rakentaminen etenee

Julkaistu 9.10.2023 7.00

 

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa rakennetaan Järvenpään Ainolaan uusi, käyttäjiään nykyistä paremmin palveleva juna-asema. Uuden aseman itäisen laiturin ja asemaan kytkeytyvän Ainolan aseman alikulkusillan rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä.   

Ainolan aseman alikulkukäytävä esitettynä havainnekuvassa.
Havainnekuvassa Ainolan aseman alikulkukäytävä. Ainolan asemaa Järvenpäässä rakennetaan palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin.

Järvenpään Ainolassa on rakenteilla Ainolan aseman alikulkusilta, jonka päälle uudet laiturit tulevat osittain sijoittumaan. Nykyisen itäisen raiteen lisäksi sillalla tulee tulevaisuudessa kulkemaan myös uusi, parhaillaan työn alla oleva itäinen lisäraide.

”Ainolan alueella rakennetaan tällä hetkellä paalulaattojen päälle täyttöjä eli välikerrosta, eristyskerrosta ja ratapölkkyjen alle tulevaa sepelitukikerrosta sekä tehdään muotitus- ja raudoitustöitä. Lisäksi sillan päällä olevan sääsuojan alla tehdään sillan kannen vesieristystä. Sillan pintarakenteita päästään rakentamaan syksyn ja alkutalven aikana”, kertovat Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen Kytömaa–Ainola-välin valvojina toimivat Uudenmaan INFRA Konsultit Oy:n Jussi Korhonen ja Henri Soukko.

”Loppuvuoden aikana Ainolan asemaa varten kootaan laiturin katosrakenteita. Lisäksi aloitetaan hulevesi- ja kuivatusjärjestelmien ja muun tekniikan rakentaminen. Ainolan aseman rakentaminen päästään aloittamaan talven aikana”, kertoo Korhonen.  

Siltojen rakentamista jatketaan ensi vuonna

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa pohjaolosuhteiden aiheuttamat haasteet ovat vaatineet useiden toteutusvaihtoehtojen kartoittamista. Erilaisia pohjanvahvistusratkaisuja hyödyntämällä hankkeessa on päästy kustannustehokkaampiin ja rakentamisesta aiheutuvien liikennevaikutusten kannalta paremmin toteutettavissa oleviin ratkaisuihin.

”Ainolan aseman alikulkusillan toinen puoli tulee melkein kiinni käytössä olevaan raiteeseen. Sillan tuennan toteuttaminen aiheutti hetkellisesti päänvaivaa, mutta tämäkin haaste saatiin onnistuneesti ratkaistua”, kertoo Soukko.

Kokonaan uuden Ainolan aseman alikulkusillan lisäksi hankkeessa on kuluvan vuoden aikana rakennettu vanhojen siltojen viereen sillat lisäraiteelle Ristinummen alikulkusillan-, Ainolanväylän alikulkusillan- ja Kyrölän alikulkusiltojen kohdille. Lokakuun aikana Kyrölän alikulkusilta jännitetään, jonka jälkeen sillan alapuolella sijainneet telineet puretaan. Siltojen rakentaminen jatkuu vuonna 2024, jolloin sillat muun muassa pinnoitetaan alapuolelta ja rakennetaan luiskat ja hulevesijärjestelmät.

Valvojat muistuttavat, että rakentamista tehdään junaliikenteen ehdoilla vilkkaasti liikennöidyn pääradan varrella. Uuden lisäraiteen, siltojen ja juna-aseman rakentaminen saattaa vaikuttaa hitaalta, mutta töitä tehdään tehokkaasti junaliikennettä mahdollisimman vähän häiriten.  

Uuden aseman itäinen laituri käyttöön vuoden 2024 lopussa

Järvenpään Ainolan uudelle asemalle rakennetaan uudet laiturit ja alikulkukäytävä, joka yhdistää laiturit esteettömästi. Aseman alikulkukäytävä toimii myös jalankulku- ja pyöräilytienä Ainolan uuden aluekeskuksen ja Lepolan asuinalueen välillä.

Uuden aseman itäinen laituri otetaan käyttöön vuoden 2024 loppupuolella, kun itäinen lisäraide valmistuu. Tämän jälkeen uuden aseman rakentaminen jatkuu läntisen laiturin ja alikulun osalta, minkä aikana asemalla on käytössä tilapäisiä kulkureittejä.

Kaupunkikuvaan sulavasti sopiva Ainolan asema tarjoaa valmistuttuaan aseman käyttäjille paremman palvelutason kuin nykyinen Ainolan seisake. Pitkään Ainolassa palvellut, tällä hetkellä pois käytöstä oleva seisake palautetaan entiseen kuntoonsa ja otetaan käyttöön loppuvuonna 2023.

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Liitteet