Hyppää sisältöön

Helsingintien uusi liittymä valmistuu Salossa

Julkaistu 01.05.2016

Salon itäisen ohitustien rakentaminen jatkuu tulevan kesän aikana mm. silta-, päällystys- ja liikennevalotöillä. Yksi ohitustien valmistuvista kohteista on maantie 110:n liittymä, joka avataan liikenteelle toukokuun loppupuolella.

Kantatie 52:n Salon itäisen ohitustien rakentaminen jatkuu lähikuukausina vilkkaana. Noin 7,5 kilometriä pitkällä tielinjauksella tehdään tulevan kesän aikana tien kerrosrakenne- ja sillanrakennustöitä. Pääpaino on päällystys-, silta-, alikulku- ja valaistustöissä.

Yksi liikennettä helpottavista kohteista on ohikulkutien ja maantie 110:n uusi liittymä, joka avataan liikenteelle toukokuun lopulla. Samalla rakennusaikaiset kiertotiet jäävät pois käytöstä.

Toinen lähiaikoina valmistuva kohde on Hämeentien ja Inkereentien liittymä, joka otetaan käyttöön liikennevaloineen kesäkuussa. Karjaskyläntien risteyssilta betonoidaan toukokuun puoliväliin mennessä ja sen jälkeen Karjaskylänkadun liikenne siirretään uudelle linjalle. Samoin toukokuussa käynnistyvät Karjaskylänkadun siltatyöt ja Linnunpellon alikulun rakentaminen Kiskontien varressa.

Hankkeen pääurakoitsijana toimivan TelaSteel Oy:n työpäällikkö Jaakko Erikäisen mukaan kyseiset työkohteet siirtyivät alkutalven pakkassäiden ja paksun roudan takia kevääseen.

”Tien valmistumisaikatauluun tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta. Urakan loppusuora tuo mukanaan päällystys-, liikennevalo-, tiemerkintä- ja maisemointitöitä”, hän kertoo.

Nopeasti vaihtuvia liikennejärjestelyjä

Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Sillanpään mukaan työt viedään läpi niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle, asukkaille ja ympäristölle. Liikenne- ja kaistajärjestelyihin voi silti tulla muutoksia jopa päivittäin.

”Esimerkiksi Hämeentien ja Inkereentien risteyksissä tehdään toukokuun loppupuolelle saakka liikennevalokaapeleiden sahauksia, päällystystöitä ja ajoratamaalauksia. Ne haittaavat liikennettä ja liikennejärjestelyjen suhteen kannattaa olla tarkkana”, hän muistuttaa.

Salon kaupunginsinööri Petri Virtanen painottaa, että uusi tie avaa monia mahdollisuuksia keskusta-alueen kehittämiseen. Samalla kasvaa sen kiinnostavuus kauppa- ja asuinpaikkana.

”Tiehanke on jo tuonut työtä ja positiivista virettä rakennemuutosalueelle”, Virtanen tiivistää. 

Salon itäisen ohitustien rakentaminen alkoi toukokuussa 2015 ja se valmistuu loppuvuodesta.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Liikennevirasto, Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeelle on varattu määrärahaa 10 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija on TelaSteel Oy ja valvontakonsultti Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja:

Juha Sillanpää
Projektipäällikkö, Liikennevirasto
Puh. 020 637 3608
[email protected]

Jaakko Erikäinen
Työpäällikkö, TelaSteel Oy
Puh. 040 734 8241
[email protected]

Petri Virtanen
Kaupungininsinööri, yhdyskuntatekniset palvelut, Salon kaupunki
Puh. 02 778 5201
[email protected]

Syksyllä 2016 valmistuva Kt 52:n Salon itäinen ohitustie ohjaa kaupungin keskustan läpi kulkevan liikenteen uudelle tieyhteydelle. Uusi tielinjaus vähentää keskusta-alueelta läpikulku- ja raskaan liikenteen haittoja, parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää. Hankkeen toteuttavat Liikennevirasto, Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

www.liikennevirasto.fi/kt52salo

www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta