Takaisin

Helikopterikuvauksia Pasila-Riihimäki-junaradan yllä

Helikopterikuvauksia Pasila-Riihimäki-junaradan yllä

Julkaistu 29.4.2015

Pasila-Riihimäki-radan välityskykyä parantavan hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnittelun lähtötiedoiksi kartoitetaan alueen nykytilanne, kuten esimerkiksi maanpinnan muodot, korkeudet ja olemassa olevat rakenteet. Kartoitustyö tehdään helikopterilla suoritettavan laserkeilauksen ja ilmakuvauksen avulla viikolla 18.

Kartoitusta tehdessä helikopteri lentää Helsingistä Riihimäelle junaradan yllä noin 300 metrin korkeudella.

Mikäli kuvauslento onnistuu esimerkiksi sääolosuhteiden kannalta suunnitellusti, riittää koko alueen kuvaamiseen yksi lento. Lisäksi tehdään muutama lento poikittain radan yli aineiston tarkennusta varten. Tarkempi lentopäivä täsmentyy valmistelevien työvaiheiden edetessä sekä sääolosuhteiden selvitessä. Hyvät sääolosuhteet ovat erittäin tärkeät, sillä ilmassa ei saa olla sumua. Lisäksi auringonvaloa on oltava tarpeeksi keilauksen ohella tehtävien ilmavalokuvausten suorittamiseksi. Lentäminen on mahdollista myös pilvien alta, mikäli valoa on riittävästi.

Laserkeilauksen valmistelevina töinä maastoon sijoitetaan ilmakuvien tarkkuuden parantamiseksi helikopteriin näkyviä tukipisteitä, eli ilmakuvaussignaaleja, joita rakennetaan parhaillaan. Tukipisteet näkyvät maastossa valkoisina risteinä.

Laserkeilauksella kolmiulotteinen kuvaus maastosta

Pasila-Riihimäki-välityskyvyn parantamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennussuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti, mikä vaatii lähtöaineistokseen kattavan ja tasokkaan maastomalliaineiston alueen nykytilasta. Lähtöaineisto toimii pohjana koko suunnittelulle, ja laserkeilauksella saatava aineiston tarkkuus edesauttaa suunnitteluprosessin hyvää onnistumista.

Laserkeilauksessa mittalaite lähettää maastoon laserpulssin, joka maastoon sijoitettuun tukipisteeseen osuessaan heijastuu takaisin laitteeseen ja tallentuu pisteeksi. Pisteistä muodostuu kolmiulotteinen kuva mitattavasta kohteesta, esimerkiksi maanpinnan muodoista ja korkeudesta. Laserkeilaamalla kohde saadaan tallennettua mittatarkasti digitaaliseen muotoon, mikä on välttämätöntä tarkan ja laadukkaan suunnitteluaineiston tuottamiseksi.

Osa keilaimesta lähtevästä laserpulssista tunkeutuu metsäisilläkin alueilla oksiston läpi maan pintaan, jolloin saadaan luotettavaa ja tarkkaa korkeustietoa myös peitteisiltä alueilta. Paras aika keilauksen suorittamiseen on kuitenkin juuri kevät, kun lumet ovat sulaneet ja kasvillisuutta ei vielä ole runsaasti. Laserpulssit ovat ympäristölle täysin vaarattomia.


reaktionapit