null
null Harppaus kohti digitalisaatiota – nyt pilotoidaan tiesuunnitelmien tietomallipohjaista hallinnollista käsittelyä

Harppaus kohti digitalisaatiota – nyt pilotoidaan tiesuunnitelmien tietomallipohjaista hallinnollista käsittelyä

Julkaistu 11.07.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Nykyinen tiesuunnitelmien maantielain mukainen hallinnollinen käsittely perustuu paperisiin suunnitelma-asiakirjoihin. Suunnitelmamalleja on käytetty jo pitkään suunnittelun ja sidosryhmätyöskentelyn apuna, mutta suunnitelmien hallinnollisessa käsittelyssä malliaineistoa ei ole käytetty. Yksi syy tähän on, että nykyiset suunnitelmamallit eivät sisällä kaikkea hallinnollisen käsittelyn kannalta olennaista tietoa tai siihen ei pääse suunnitelmamallin kautta riittävällä tavalla käsiksi.

Työssä haastetaan perinteisten paperisten suunnitelma-asiakirjojen käyttö tiesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä käyttämällä malliaineistoa paperisten rinnalla. Työn tarkoituksena ei ole muuttaa tiesuunnitelman hyväksymisprosessia, vaan muokata suunnitelmamallia palvelemaan myös hallinnollista käsittelyä.

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tiesuunnitelman mallinnusvaatimukset, mallinnustarkkuus ja suunnitelmamallin esitystapa hallinnollisen käsittelyn läpiviemiseksi. Työn toisessa vaiheessa testataan tiesuunnitelman hallinollista käsittelyä malliaineiston avulla pilottihankkeessa Mt120 (Vihdintie) parantaminen rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä, Espoo, tiesuunnitelma. Valmis tiesuunnitelma asetetaan mallipohjaisesti paperisen aineiston rinnalla nähtäville. Myös Espoon kaupungin lausunto, Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymisesitys sekä Liikenneviraston hyväksymispäätös pyritään laatimaan hyödyntäen mallipohjaista aineistoa. Työssä testataan myös tiesuunnitelma-aineiston luovuttamista tietomallipohjaisesti Maanmittauslaitokselle maantietoimitusta varten.

Työn lopputuloksena syntyy hallinnollisen mallin vaatimusmäärittely tiesuunnitelmavaiheeseen sekä mahdolliset kehittämistarpeet jatkoa ajatellen.

Työssä ovat mukana Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki, Maanmittauslaitos ja Sitowise. Kokeiluhanke saa rahoitusta myös Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeelta ja osaltaan toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Lisätietoja antavat:

http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/tiesuunnitelman-tietomallipohjaisen-hallinnollisen-kasittelyn-pilotointi.html

Sitowise Oy
Maija Ketola
s. maija.ketola(at)sitowise.com
p. 358 20 747 6131

Liikennevirasto
Jenna Johansson
s. jenna.johansson(at)liikennevirasto.fi
p. 029 5343 266 

Uudenmaan ELY-keskus
Mira Aaltonen
s. mira.aaltonen(at)ely-keskus.fi
p. 0295 026 290

Espoon kaupunki
Maiju Kivioja-Korhonen
s. maiju.kivioja-korhonen(at)espoo.fi
p. +35843 825 3080

Maanmittauslaitos
Tuomas Lehtonen
s. tuomas.lehtonen(at)maanmittauslaitos.fi
p. 040-592 7449