Takaisin

Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa torstain ja perjantain välisenä yönä

Hankaankadun uusi risteyssilta otetaan osittain käyttöön Lahdessa torstain ja perjantain välisenä yönä

Julkaistu 23.05.2018

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeeseen sisältyy kehätien rakentamisen lisäksi myös maantien 167 eli Lahden Uudenmaankadun parantaminen. Tällä viikolla torstain 24.5. ja perjantain 25.5. välisenä yönä otetaan Hankaankadun risteyssillalla käyttöön Lahden suuntaan vievät ajokaistat. Silta sijaitsee Renkomäen ABC:n kohdalla.

Moottoritieltä ja Orimattilan suunnasta Uudenmaankadulle tuleva, Lahden suuntaan menevä liikenne ohjataan jatkossa uudelle sillalle. Kaistamäärä säilyy ennallaan.

Moottoritielle ja Orimattilaan Lahdesta päin suuntaava liikenne jatkaa Hankaankadun risteyssillan kohdalla kiertotiellä vielä lähiviikkojen ajan.

Tilapäiset liikennevalot käyttöön Renkomäen ABC:n kohdalla

Uudenmaankadun (maantie 167) ja uuden Orimattilankadun (maantie 296) risteyksen liikennevalot uusitaan. Uusimistyön ajaksi otetaan käyttöön tilapäiset liikennevalot, jolloin opastimien paikat ja liikenteen pysähtymiskohdat muuttuvat. Järjestely on voimassa muutamia viikkoja, ja lisäksi työn kuluessa suljetaan ja kavennetaan kaistoja sekä pysäytetään liikenne tarvittaessa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen maantietä 167 koskevassa hankeosassa Uudenmaankatu levennetään nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Samalla uusitaan ja rakennetaan alikulkutunneleita ja siltoja, kuten Launeen risteyssilta.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta keväällä 2018.

 


reaktionapit