Hyppää sisältöön

Hammaslahden puunkuormausaluetta parannetaan

Julkaistu 29.9.2020 8.00

Väylävirasto parantaa syksyn 2020 aikana Hammaslahden puunkuormausaluetta. Parannushanke toteutetaan kokonaisurakkana ja urakoitsijana toimii KREATE Oy. Rakentamisesta aiheutuu ajoittain meluhaittoja lähialueelle ja tilapäisiä tietyömaajärjestelyjä Sammontielle ja Pärnäntielle.

Alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa on löydetty pilaantuneita maa-aineksia, jotka on ajettava urakka-alueelta käsittelylaitokseen. Tämä tulee lisäämään raskasta liikennettä Hammaslahdessa urakan aikana.

Toimivampi puunkuormausalue

Hammaslahden puunkuormausalueen rakennustyöt alkavat tällä viikolla. Kuormausraiteen ratageometriaa parannetaan ja puunkuormauskentän sekä tiestön rakennekerroksia ja pintakuivatusta parannetaan kuormausraiteen ja Pärnäntien välisellä alueella. Lisäksi kuormausalueen kohdalla Pärnän- ja Sammontien kuivatuksia parannetaan pintakallistuksin ja nykyisiä avo-ojia perkaamalla. Merkittävimmät työvaiheet valmistuvat marraskuun alkuun mennessä.

Alue laajenee pohjoisessa

Puunkuormaustiestöä ja -varastoaluetta levennetään ratapihan pohjoispäässä noin 10-15 metriä itään ja jatketaan noin 50 metriä pohjoiseen Pärnän- ja Sammontiehen saakka. Sammontien rautatiealueella sijaitsevaa kaarevaa tielinjausta siirretään noin 100 metrin matkalta itään päin rautatiealueen reunaan. Pohjoispään jatko-osassa rakennetaan uutta ja parannetaan nykyistä kuivatusta.

Hanke valmistuu joulukuussa 2020.

Lisätietoja:

Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen, puh 050 505 1513, [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.