Hyppää sisältöön

Hamina: Maantien 170 korjaustyöt jatkuvat vielä 2 viikkoa

Julkaistu 1.9.2023 12.19

Tien painumakohdan korjaustyöt Vanhalla Vaalimaantiellä Mt 170 ja sen vieressä olevalla kävelyn ja pyöräilyn väylällä jatkuvat aiemmin ilmoitetusta poiketen 13.9.2023 saakka.

Maantie ja kävelyn ja pyöräilyn väylä ovat työn aikana suljetut.

Liikenne katkaistaan Lelun eritasoliittymän ja Kattilainen eritasoliittymän välillä. Mt 170 Lelun eritasoliittymän ja Kattilaisten eritasoliittymän välinen läpiajo on kielletty. Tonteille ajo on sallittu. Tiellä voi olla korjauksesta johtuvaa raskasta työmaaliikennettä.

Moottoritie E18/Vt7 on normaalisti käytössä. Kävelyn ja pyöräliikenteen sekä hitaan ajoneuvoliikenteen kiertotienä toimii moottoritien eteläpuolella oleva Leluntie.

Lisätietoja:
Osastonjohtaja Mauri Mäkiaho, Väylävirasto 029 534 3541