Hyppää sisältöön

Hämeenkyrönväylältä tarpeettomia maa-aineksia Ylöjärven Haverin rikastushiekka-alueen peittomaiksi

Julkaistu 10.3.2021

Väylävirasto, Pirkanmaan ely-keskus, Destia ja Ylöjärven kaupunki toteuttavat merkittävän yhteiskunnallisen kiertotaloushankkeen Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä.

Valtatie 3:lla rakenteilla olevan Hämeenkyrönväylän työmaalta vapautuu 200 000 kuutiota hienorakenteista, silttistä maa-ainesta. Hankkeelle tarpeetonta maata aletaan ajamaan Ylöjärven Haverin käytöstä poistetun kultakaivoksen rikastushiekka-alueen peittomaiksi. 

Ajamalla useiden metrien paksuinen silttikerros raskasmetalleja sisältävän rikastushiekan päälle estetään haitallisia metalleja ja syanidia sisältävien maa-ainesten huuhtoutuminen sateiden mukana ympäristöön ja viereiseen Kirkkojärveen. Kunnostus on suunniteltu tehtäväksi peittämällä rikastus-hiekka-alue hienorakeisella maa-aineksella. 

- Tarpeettoman maa-aineksen hyödyntäminen Haverissa on ympäristön kannalta hyvä asia. Hämeenkyrönväylältä vapautuva silttimaa täyttää rikastushiekka-alueen peittorakenteen tekniset vaatimukset ja on merkittävä kiertotaloudellinen hanke Pirkanmaalla. Samalla ylijäämämaille tiesuunnitelmassa varatut sijoitusalueet Hämeenkyrön kunnan puolelta jäävät käyttämättä ja tämä mahdollistaa Hämeenkyrön kunnalle tehokkaampaa maankäyttöä nykyisen valtatie 3:n varrella, kertoo Hämeenkyrönväylän projektipäällikkö Akseli Nurmi.
 

Kuljetuksia ajetaan vuoteen 2022 asti

Hämeenkyrönväylältä tulevilla maamassoilla peitetään noin 13,4 hehtaarin rikastushiekka-alue. Täyttömassoja tarvitaan kaiken kaikkiaan 360 000 kuutiota.

Maamassojen hyödyntäminen Haverin rikastushiekka-alueen sulkemisessa on hanke, jossa yhdistyy alueellinen hankekoordinointi, viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyö ympäristöhaittaa aiheuttavan ongelma-alueen korjaamiseksi.

Ylöjärven kaupunki hankkii maa-aineksen suorahankintana, koska teknisestä syystä vain Hämeenkyrönväylän työmaa voi toimittaa maa-aineksen. Vastaavankokoisen massamäärän hankkiminen muilta toimittajilta ei aikataulusyistä ole mahdollista. Maa-ainesten toimittamisesta Hämeenkyröstä Haveriin on sovittu Hämeenkyrönväylän urakoitsija Destia Oy:n kanssa. Arviolta kuljetuksia ajetaan kevääseen 2022 asti. 

Ympäristö pyritään huomioimaan Hämeekyrönväylän hankkeessa monipuolisesti, esimerkiksi uusiomateriaaleja hyödyntämällä. Maamassojen lahjoittaminen tarpeeseen tukee hankkeen ympäristötavoitteita.

- Maamassojen toimittaminen hyötykäyttöön on kiertotaloudellisesti merkittävä teko. Samalla se vapauttaa alun perin Hämeenkyröön suunnitellut sijoitusalueet paikalliseen ympäristön kehitykseen ja kunnan kaavoitustyöhön, Nurmi täydentää. 

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylävirasto, puh 029 534 3134, [email protected]