Hyppää sisältöön

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Julkaistu 31.1.2024 11.30

 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Pitkään suunnitellun hankkeen toteutusvaihe on mahdollista käynnistää keväällä 2024.

Lainvoimaisen vesiluvan puuttuminen on viivästyttänyt Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista vuosilla. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti hankkeen vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, minkä jälkeen järjestö haki asiassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt ja päättänyt hylätä vesiluvasta tehdyn valituksen. Hylkäyspäätös tarkoittaa, että asian oikeuskäsittely on päättynyt ja hankkeen vesilupa on lainvoimainen.

”Hailuodon kiinteää tieyhteyttä on valmisteltu pitkään, ja on hienoa, että sitä päästään viimein rakentamaan”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

”Olemme tyytyväisiä, että hanke vihdoinkin pääsee etenemään. Hanke on erittäin tärkeä liikenteen palvelutason turvaamiseksi, lauttaliikenteeseen liittyvän häiriöherkkyyden ja puutteellisen palvelutason vuoksi. Lisäksi lauttaliikenteen järjestäminen on erittäin kallista pitkällä tähtäimellä. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet sekä luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittämiselle”, arvioi johtaja Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla. Allianssin etuna on, että vesiluvasta tehdyn valituksen käsittelyaika on voitu hyödyntää hankkeen kehitystyössä. Kehitysvaiheen työskentely käynnistettiin, kun allianssi muodostettiin keväällä 2022.

”Ennen rakennustöiden aloittamista viimeistelemme vielä suunnitelmia ja kilpailutamme alihankkijoita. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä 2024. Valmistelevia töitä päästään aloittamaan hyvinkin pian ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa alkukesästä”, Terhi Honkarinta kertoo.

Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Yhteyden rakentaminen vie noin kolme vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Lisätietoja:

Väylävirasto
Projektipäällikkö Terhi Honkarinta, p. 029 534 3754
Projektipäällikkö Jukka Päkkilä, p. 029 534 3755
[email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
Johtaja Risto Leppänen
p. 0295 038 262
[email protected]

Hanke verkossa:
vayla.fi/hailuoto
facebook.com/hailuotokiintea
twitter.com/Hailuotokiintea

Hankkeen kuvia Flickr-kuvapalvelussa:
flickr.com/photos/vaylafi/albums/72157718823411711/

Hailuodon kiinteä yhteys
Hailuotoon rakennetaan nykyisen lauttayhteyden korvaava kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Noin 8,4 km pitkä kiinteä yhteys sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteällä yhteydellä parannetaan Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Liitteet