Takaisin

Förbättringsprojektet Ring I Stensbölevägen är klart

Förbättringsprojektet Ring I Stensbölevägen är klart

Julkaistu 02.11.2016

Det för Trafikverket och Helsingfors stad gemensamma utvecklingsprojektet i Stensböle har nu överlåtits till beställarna inom utsatt tidtabell och budget. Ännu återstår lite finjusteringar och grönarbete. Staten och staden hade reserverat 20 miljoner euro för projektet. Som entreprenör fungerade Kreate Oy. Målet var att minska trängseln på Ring I och förenhetliga stadsstrukturen genom att sammanbinda Vik, Stensböle och Kvarnbäcken med nya rutter. 

Arbetet inleddes för tre år sedan med bullerskydd. Den planskilda anslutningen började byggas i oktober 2014. Dessutom ingick en förlängning av Ladugårdsbågen ända till Kvarnbäcksvägens anslutning i projektet. Kollektivtrafikförbindelserna blev bättre tack vare hållplatserna som byggdes längs den nya busstamlinjen 560. Det har öppnats nya rutter för fotgängare och cyklister.

- Nu är stadsstrukturen enhetligare och trafiken löper smidigare. Vi fick också bättre direkta förbindelserna till Stensböle industriområde och motionsplatserna, säger projektdirektör Eila Suojala vid Helsingfors stad.

Förutom den planskilda anslutningen är den mest märkbara förnyelsen i projektet parkbron, som sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle.

Parkbrons bredaste ställe är 21 meter och där har det planterats hundratals buskar och träd. Planerarnas målsättning har varit att man ska kunna korsa Ring I längs bron utan att knappt alls märka trafiken.  På så sätt åstadkoms en oavbruten friluftsled, också för skidåkarna. 

Ett konstverk ska ännu byggas

Vid norra ändan av parkbron har tillsvidare reserverats utrymme för ett miljökonstverk, men tidtabellen för då det blir klart är ännu öppen. Konstnärerna som valts för projektet är Samu Viitanen och Ulla Taipale.

Projektet Stensbölevägen är en del av en mera omfattande förbättring av Ring I som genomförs 2016–2018. Som bäst pågår arbeten både på Tavastehusleden och vid Esbo stads gräns till Vichtisvägen. I det västligaste området, dvs. på Kägeludden och på Björnsövägen, förbereds  byggandet av Ringvägens tunnel. 

Ytterligare uppgifter

Trafikverket: Projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, jarmo.nirhamo@trafikverket.fi
Helsingfors stads byggnadskontor:Projektledare Eila Suojala, tfn 09 310 39 786, eila.suojala@hel.fi
Kreate Oy: Ansvarig byggmästare, Timo Leskinen, tfn 0400 543 443, timo.leskinen@kreate.fi

www.liikennevirasto.fi/sv/ring-i-stensbolevagen
www.facebook.com/kivikontie


reaktionapit