Takaisin

Euroopan ensimmäinen allianssiurakka julkisella sektorilla – Liikennevirasto ja VR Track Oy aloittavat yhteistyön Lielahti–Kokemäki-hankkeessa

Euroopan ensimmäinen allianssiurakka julkisella sektorilla – Liikennevirasto ja VR Track Oy aloittavat yhteistyön Lielahti–Kokemäki-hankkeessa

Julkaistu 11.8.2011

Liikennevirasto toteuttaa Lielahti–Kokemäki-radan peruskorjauksen allianssimallilla. Allianssimallissa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Allianssimalli on yhteistoiminnallinen toteutustapa, jossa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan käytettävillä sopimusrakenteilla. Osapuolet jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä vaihtavat nykyisiä toteutusmalleja aktiivisemmin ja avoimemmin urakkaan ja sen kustannuksiin liittyvää tietoa. Taloudellinen malli perustuu open book -menettelyyn, jossa urakoitsijoille ja suunnittelijoille maksetaan todelliset syntyneet kustannukset ja sopimuksen mukainen kate.

Allianssimallia käytetään nyt ensimmäistä kertaa julkisessa urakassa Euroopassa. Toteutusmallia on käytetty sadoissa hankkeissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Liikenneviraston tavoitteet allianssimallin käytölle ovat:

  • parantaa rakentamisen tuottavuutta,
  • muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa,
  • lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin,
  • innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen.


Liikenneviraston kumppaniksi VR Track Oy

Ensimmäisen eurooppalaisen allianssiurakan toteuttaa Liikenneviraston kanssa yhteistyössä VR Track Oy. Urakka sisältää hankkeen kehitysvaiheen ja ehdollisena hankkeen toteutusvaiheen. Kehitysvaihe sisältää muun muassa suunnittelun, työsisällön määrityksen, hankkeen aikataulutuksen sekä tavoitekustannusarvion laadinnan. Kehitysvaiheen lopussa Liikennevirasto tekee päätöksen, siirrytäänkö hankkeessa toteutusvaiheeseen.

Allianssi, Liikennevirasto ja VR Track Oy, aloittaa Lielahti–Kokemäki-perusparannuksen ratasuunnittelun tulevana syksynä. Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna, ja hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on vuonna 2015. Noin 90 kilometrin pituisen rataosan perusparantaminen sisältää:

  • kiskot ja pölkyt
  • tukikerroksen ja routasuojauksen
  • pengerrakenne, rummut ja sillat
  • sähkö- ja turvalaitteiden työnaikaiset muutokset peruskorjauksen edellyttämälle tasolle.

Lisäksi rataosalla on kehittämistarpeita, joiden toteutuksen laajuus selviää hankkeen kehitysvaiheessa.

Hankkeen peruskorjaustöiden kustannusarvio on noin 90–95 miljoonaa euroa sisältäen Liikenneviraston raidemateriaalihankinnat (20–30 milj. €).


reaktionapit