Takaisin

EU tukee tieliikennekeskusten kehittämistä

EU tukee tieliikennekeskusten kehittämistä

Julkaistu 27.1.2015

EU:n TEN-T-ohjelma tukee NEXT-ITS -hankkeen kautta tieliikenteen ohjauksen ja liikennekeskusten kehittämistä.

EU:n TEN-T-ohjelma osallistuu yli 50 miljoonalla eurolla älykkäiden kuljetusjärjestelmien (ITS) käyttöönottoon ja ylläpitoon Euroopan pääväylillä niiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa keskitytään useampiin ITS-palveluihin, mukaan lukien älypalvelut kuorma-autojen pysäköinnissä, matka-aikatiedotuksessa ja reaaliaikaisessa liikennetiedotuksessa.

Tiivis yhteistyö 20:n EU:n jäsenvaltion, tieviranomaisten ja yksityisten sidosryhmien välillä parantaa ja tukee ITS-palveluja Euroopan pääliikenneverkossa. Se tarjoaa turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvää tietoa kaikille käyttäjille ja varmista ITS-palvelujen yhteentoimivuuden eri puolilla EU:ta.

ITS otetaan käyttöön viitenä erillisenä hankkeena, joista jokaisessa keskitytään johonkin tiettyyn Euroopan alueeseen:

1. URSA MAJOR -hanke kattaa tiet, jotka yhdistävät toisiinsa Pohjanmeren satamat, Ruhrin ja Reinin alueet sekä Etelä-Saksan ja Pohjois-Italian suurkaupunkialueet. Itävalta ja Sveitsi ovat läpikulkumaina myös mukana hankkeessa.

2. CROCODILE-hankkeeseen kuuluu kolme suurta tiereittiä: Itämeri-Adrianmeri-reitti (yhdistää Saksan Italiaan ja Sloveniaan), Rein-Tonava-reitti (Saksasta Bulgariaan) sekä Orientti-Itä-Välimeri-reitti (Saksasta Kreikkaan).

3. NEXT-ITS-hanke paneutuu Skandinavia-Välimeri-käytävään Oslosta sekä Suomen ja Venäjän rajalta pohjoisessa Kööpenhaminaan, Bremeniin ja Hannoveriin Saksassa.

4. MedTIS -hankkeessa otetaan käyttöön ITS-palveluja Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa Välimeren-käytävän varrella, jonka kautta useat suuret merisatamat liittyvät toisiinsa ja joka yhdistää Välimeren alueen Atlantin rannikkoon.

5. Arc Atlantique -hanke liittää toisiinsa tärkeät taloudellisen toiminnan solmukohdat Britanniassa (Belfast, Glasgow, Cardiff, Lontoo), Irlannissa (Dublin), Ranskassa (Calais, Lille, Pariisi, Lyon, Bordeaux, Toulouse), Alankomaissa (Rotterdam, Amsterdam), Belgiassa (Antwerpen, Bryssel, Charleroi, Liège), Espanjassa (San Sebastian, Bilbao, Valladolid, Santander, A Coruña) ja Portugalissa (Porto, Lissabon).
 

Esimerkkejä yllä mainittujen hankkeiden tarjoamista ITS-palveluista ovat:

  • Yhteiseurooppalaisiin standardeihin perustuvat älykkäät rekkaparkkipalvelut vapaana olevien ja turvallisten pysäköintipaikkojen löytämiseksi rekka-autoille.
  • Navigointipalvelut ja niihin liittyvä luotettava tieto ajo-olosuhteiden selvittämiseksi, mahdollisimman kustannustehokkaiden ajoreittien suunnittelemiseksi sekä paikkansapitävien matka-aika-arvioiden tekemiseksi.
     

Hankkeilla parannetaan lisäksi liikenteen hallintaa ja rajat ylittävää tiedonvaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä. Näin voidaan vähentää ruuhkista johtuvia viivästyksiä ja parantaa Euroopan teiden turvallisuutta.

Hankkeet valittiin EU-rahoituksen piiriin ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella monivuotisen TEN-T tarjouspyynnön 2013 kautta, jonka painopistealueena ovat juuri älykkäät liikennejärjestelmät. Hankkeiden toteuttamista seuraa INEA, Euroopan komission Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto.

Kaikki hankkeet on määrä saattaa päätökseen joulukuuhun 2015 mennessä.
 

Lisätietoja

TEN-T-ohjelman perusti Euroopan komissio tukemaan likenneinfrastruktuurin rakentamista ja uusimista eri puolilla Euroopan unionia (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t).
INEA hallinnoi TEN-T-ohjelman teknistä ja taloudellista toteuttamista (http://inea.ec.europa.eu).
Yhteystiedot

reaktionapit