Takaisin

EU:n komission esitys CEF 2014 TEN-T rahoitettavista hankkeista julkaistu

EU:n komission esitys CEF 2014 TEN-T rahoitettavista hankkeista julkaistu

Julkaistu 6.7.2015

Euroopan komissio esittää 13,1 miljardin euron CEF (Connecting Europe Facility = Verkkojen Eurooppa-rahoitusväline) EU-rahoituksen osoittamista eri liikennehankkeisiin, joilla parannetaan infrastruktuuria ja poistetaan pullonkauloja.

CEF-rahoitusta on saamassa eri Euroopan maissa kaikkiaan 276 ja pääosin Core Network Corridor- eli Euroopan ydinverkkokäytävien liikennehanketta. Hankkeet on valittu Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen ensimmäisen hakukierroksen perusteella. Verkkojen Eurooppa on laajin investointisuunnitelma, jonka EU on koskaan tehnyt liikenteen alalla. EU:n rahoitus annetaan avustuksina, jotka kattavat 20-85 % hankkeen kustannuksista.

Suomesta ehdotetaan rahoitettavaksi muun muassa Helsingin raideliikennehankkeita. Helsingin "keskeisten raideliikennekäytävien kehittämisen suunnitteluun" on esitetty tukea 16,3 miljoonaa euroa. Myös suomalaisten satamien kehittämiseen ja varustamoiden LNG- ja pakokaasupesuri-investointeihin on esitetty tukia yhteensä yli 60 miljoonaa euroa.

Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitean on vielä hyväksyttävä ehdotettu rahoituspäätös. Komitea kokoontuu 10. heinäkuuta ja tekee silloin lopulliset päätökset tuettavista hankkeista.

Euroopan komission tiedote ja rahoitusehdotus:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2015-06-29-cef_en.htm


reaktionapit