null
null ETEVÄ -yhteistyösopimus jatkaa Liikenneviraston ja TTY:n pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä

ETEVÄ -yhteistyösopimus jatkaa Liikenneviraston ja TTY:n pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä

Julkaistu 18.11.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitos ovat solmineet nelivuotisen ”ElinkaariTEhokas Väylänpito – ETEVÄ” -yhteistyösopimuksen, jossa osapuolet sitoutuvat edistämään väylärakenteiden tutkimusta vuosien 2017 – 2020 aikana.

ETEVÄ-yhteistyön tavoitteena on vastata erityisesti rautatierakenteisiin ja rataverkkoon liittyviin tietotarpeisiin. Yhteistyöllä tuotetaan tutkimuksellista perustaa elinkaaritaloudellisille valinnoille myös muita väylämuotoja koskeviin päätöksentekotilanteisiin. ETEVÄ-yhteistyöllä on neljä painopistealuetta: radan päällysrakenne, pengerrakenteet, pohja- ja taitorakenteet ja elinkaaritehokas väyläverkko.

ETEVÄ-yhteistyö etsii vastauksia seuraavista lähtökohdista nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin:
-    korjausvelka ja resurssien niukkuus - vähemmällä on saatava enemmän
-    uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen em. haasteeseen vastattaessa
-    ratarakenteiden ja -komponenttien elinkaaren pidentäminen
-    tutkimustulosten hyödyntäminen väyläverkon tasolla
-    pilotoinnin hyödyntäminen tutkimustulosten nopeassa jalkauttamisessa
-    ohjeisiin ja normeihin vaikuttaminen sekä sääntelyn selkeys

Nyt solmitun yhteistyösopimuksen taustana on pitkäjänteinen väylärakenteiden kehittämiseen liittynyt tutkimusyhteistyö Liikenneviraston ja TTY:n välillä. Vuosina 2009 – 2016 toteutettujen ”Elinkaaritehokas rata” –tutkimusohjelmien (TERA I ja II) myötä yhteistyö on painottunut voimakkaasti ratarakenteisiin. Esimerkkejä aihealueista, joilla yhteistyö on tuottanut radanpidon elinkaaritaloudellisuutta merkittävästi parantaneita tuloksia, ovat radan pohja- ja alusrakenteiden mitoitus, betoniratapölkkyratkaisut sekä radan ja liikkuvan kaluston yhteistoiminta. Varsinaisen tutkimustulosten ohella yhteistyön rooli alan osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa on ollut huomattava.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Markku Nummelin, p. 029 534 3971 tai [email protected]
projektipäällikkö Timo Tirkkonen, p. 029 534 3616 tai [email protected]   

professori Pauli Kolisoja, p. 040 585 1025 tai [email protected] ja
projektipäällikkö Heikki Luomala, p. 040 552 1490 tai [email protected]