Takaisin

ETEVÄ -yhteistyösopimus jatkaa Liikenneviraston ja TTY:n pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä

ETEVÄ -yhteistyösopimus jatkaa Liikenneviraston ja TTY:n pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä

Julkaistu 18.11.2016

Liikennevirasto ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitos ovat solmineet nelivuotisen ”ElinkaariTEhokas Väylänpito – ETEVÄ” -yhteistyösopimuksen, jossa osapuolet sitoutuvat edistämään väylärakenteiden tutkimusta vuosien 2017 – 2020 aikana.

ETEVÄ-yhteistyön tavoitteena on vastata erityisesti rautatierakenteisiin ja rataverkkoon liittyviin tietotarpeisiin. Yhteistyöllä tuotetaan tutkimuksellista perustaa elinkaaritaloudellisille valinnoille myös muita väylämuotoja koskeviin päätöksentekotilanteisiin. ETEVÄ-yhteistyöllä on neljä painopistealuetta: radan päällysrakenne, pengerrakenteet, pohja- ja taitorakenteet ja elinkaaritehokas väyläverkko.

ETEVÄ-yhteistyö etsii vastauksia seuraavista lähtökohdista nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin:
-    korjausvelka ja resurssien niukkuus - vähemmällä on saatava enemmän
-    uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen em. haasteeseen vastattaessa
-    ratarakenteiden ja -komponenttien elinkaaren pidentäminen
-    tutkimustulosten hyödyntäminen väyläverkon tasolla
-    pilotoinnin hyödyntäminen tutkimustulosten nopeassa jalkauttamisessa
-    ohjeisiin ja normeihin vaikuttaminen sekä sääntelyn selkeys

Nyt solmitun yhteistyösopimuksen taustana on pitkäjänteinen väylärakenteiden kehittämiseen liittynyt tutkimusyhteistyö Liikenneviraston ja TTY:n välillä. Vuosina 2009 – 2016 toteutettujen ”Elinkaaritehokas rata” –tutkimusohjelmien (TERA I ja II) myötä yhteistyö on painottunut voimakkaasti ratarakenteisiin. Esimerkkejä aihealueista, joilla yhteistyö on tuottanut radanpidon elinkaaritaloudellisuutta merkittävästi parantaneita tuloksia, ovat radan pohja- ja alusrakenteiden mitoitus, betoniratapölkkyratkaisut sekä radan ja liikkuvan kaluston yhteistoiminta. Varsinaisen tutkimustulosten ohella yhteistyön rooli alan osaamisen kehittämisessä ja varmistamisessa on ollut huomattava.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Markku Nummelin, p. 029 534 3971 tai markku.nummelin@liikennevirasto.fi
projektipäällikkö Timo Tirkkonen, p. 029 534 3616 tai timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi   

professori Pauli Kolisoja, p. 040 585 1025 tai pauli.kolisoja@tut.fi ja
projektipäällikkö Heikki Luomala, p. 040 552 1490 tai heikki.luomala@tut.fi  

 


reaktionapit