Hyppää sisältöön

Etelä-Suomen vihersillat monen eläinlajin käytössä

Julkaistu 30.06.2020

Väyläviraston hankkeessa selvitetään eläinten liikkumista kymmenellä Etelä-Suomessa sijaitsevalla vihersillalla. Vuoden mittainen riistakameraseuranta on edennyt yli puolenvälin. Vihersillat näyttäisivät kelpaavan kulkureitiksi etenkin hirvieläimille.

Kuva: Hirvi Kärmekorventien vihersillalla.

Vihersilta on tiealueen yli rakennettu maisemoitu silta, jota pitkin eläimet pääsevät ylittämään tien turvallisesti. Viime syksynä käynnistyneessä Väyläviraston hankkeessa selvitetään nyt ensimmäistä kertaa vihersiltojamme käyttävää lajistoa sekä ylipäätään rakenteiden toimivuutta eläinten kulkureittinä.

Selvityksessä on mukana kymmenen vihersiltaa. Silloista seitsemän on rakennettu Loviisan ja Virolahden väliselle moottoritielle (vt 7) ja kaksi Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle (vt 1). Yksi seurantakohteista sijaitsee Heinolassa (vt 4).

Meneillään olevan seurantajakson aikana on ehtinyt kertyä satoja valokuvia vihersiltoja käyttävistä eläimistä. Aineisto käydään systemaattisesti läpi vasta syksyllä seurannan päätyttyä, mutta alustavia päätelmiä rakenteita käyttävistä lajeista on jo päästy tekemään.

”Valkohäntäpeurat eli -kauriit ovat tuttuja vieraita jokaisella sillalla”, kertoo ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen Väylävirastosta. ”Niin ikään hirviä näyttäisi liikkuvan lähes jokaisella seurantakohteella.”

Hirvieläinten lisäksi vihersiltoja ovat käyttäneet villisiat, ketut, supikoirat, rusakot ja metsäjänikset. ”Kenties kiinnostavin seurannassa havaittu laji on toistaiseksi ollut karhu, joka on tallentunut riistakamerakuviin kahdesti”, Hyvärinen kertoo. Maasuurpedoista myös ilvekset ovat käyttäneet siltoja satunnaisesti.

Vihersiltojen lisäksi eläinten käyttöön on Suomessa rakennettu erilaisia alikulkuja sekä liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita. Kulkureittiratkaisut lieventävät tiestön estevaikutusta, vähentävät eläinten liikennekuolleisuutta sekä parantavat liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen,
Väylävirasto,
puh. 029 534 3261,
[email protected] 

Valokuva 1: Hirvi Kärmekorventien vihersillalla. (Valokuva: Väylävirasto)

Valokuva 2: Sammatin vihersilta (vt 1) syyskuussa 2019. (Valokuva: Milla Niemi)

 

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.