Hyppää sisältöön

Erittäin uhanalaiset hietaneilikat siirrettiin turvaan radanvarren työmaan vierestä Hangossa

Julkaistu 17.12.2021 10.55

 

Hyvinkää–Hanko-ratavälin tasoristeysten parantamisurakka on käynnissä Hangossa. Eräällä radanvarren tasoristeysalueella tiedettiin kasvavan erittäin uhanalaista hietaneilikkaa, ja sen tunnetut kasvustot tarkistettiin osana urakan valmisteluja kesällä 2021. Hietaneilikat päätettiin siirtää urakan tieltä pois rauhallisemmalle kasvupaikalle niiden turvaamiseksi. Uudessa kasvupaikassaan kasvustot altistuvat jatkossa vähemmälle kulutukselle, jonka vuoksi niiden häviämisuhka pienenee.

Hietaneilikkaa tunnetaan Hangosta vain kahdelta alueelta, joista toinen sijaitsee erään tasoristeysalueen lähistöllä.  Hietaneilikkakasvusto sijaitsi tasoristeyshankkeen kannalta haastavassa paikassa. ”Väyläviraston hankkeessa parannetaan Hyvinkää–Hanko-ratavälin tasoristeysturvallisuutta. Tasoristeysurakoiden yhteydessä tehdään liikenneturvallisuuteen liittyviä muutostöitä myös alueella, jonka läheisyydessä hietaneilikkakasvusto tunnetusti esiintyi. Tasoristeysurakan läheisyyden aiheuttaman uhan vuoksi kasvit päätettiin siirtää uuteen kasvupaikkaan”, kertoo projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Tasoristeysalueella tehtävien muutostöiden vuoksi hietaneilikoihin kohdistui myös mahdollinen häviämisriski kasvavan matkustajamäärän myötä. Kasvustot sijaitsivat kulkuyhteyksien välittömässä läheisyydessä, jossa viheralueet altistuvat todennäköisesti suuremmalle kulutukselle rakennustöiden valmistuttua. Paras ratkaisu hietaneilikoiden häviämisuhkan vähentämiseksi oli siirtää kasvustot rauhallisempaan kasvupaikkaan, johon Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan.

Uhanalaisten kasvien siirrot turvaavat luonnon monimuotoisuutta

Hietaneilikka on melko harvinainen, matalana mättäänä kasvava valkokukkainen kasvi, jota esiintyy Etelä- ja Keski-Suomen kangas- ja harjumetsissä sekä Kainuun vaara-alueilla. Kasvi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi ja määritetty luonnonsuojelulailla koko maassa rauhoitetuksi ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi.

Siirto toteutettiin marraskuussa 2021 kaivinkoneen ja lapioiden avulla. Maanpintaa siirrettiin hietaneilikkakasvustojen läheisyydestä laajalti, jotta myös hietaneilikoiden maaperään päätyneet siemenet saatiin siirrettyä uuteen kasvupaikkaan. Hietaneilikoiden siirron onnistumista tullaan seuraamaan tulevina vuosina.

”Hietaneilikkaa ja muita uhanalaisia kasveja on siirretty Suomessa jo jonkin verran aiemmin. Rakennustöiden alle jäävien tai niiden uhkaamien kasvustojen siirto on erinomainen keino turvata luonnon monimuotoisuutta ja vähentää lajien uhanalaistumista”, kertoo siirron suunnitellut biologi Jani Järvi Ramboll Finland Oy:stä.

Hietaneilikan esiintymis- tai siirtopaikkaa ei kerrota tarkkaan lajitiedon sensitiivisyyden vuoksi.

Lisätietoja:

Väylävirasto, aluepäällikkö Erkki Mäkelä, puh. 029 534 3822, [email protected]
Ramboll Finland Oy, biologi Jani Järvi, puh. 040 618 3768, [email protected]

Seuraa hanketta:

https://vayla.fi/hyvinkaa-hanko

Väyläviraston Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta. 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.