null
null Erikoiskuljetusten huomioiminen väylien suunnittelussa helpottuu uuden oppaan myötä

Erikoiskuljetusten huomioiminen väylien suunnittelussa helpottuu uuden oppaan myötä

Julkaistu 21.12.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Ensi keväänä julkaistava Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas kokoaa paitsi nykyiset hajallaan olevat erikoiskuljetuksiin liittyvät väyläsuunnittelun ohjeet, mutta myös uudet ja tarkentavat ohjeet yksiin kansiin.

Vaikka erikoiskuljetukset muodostavat vain pienen osan tieliikenteen kuljetuksista, kuljetusten merkitys elinkeinoelämän, rakentamisen ja kaupunki-infran ylläpidon kannalta on valtava. Sen vuoksi on tärkeää, että teiden suunnittelussa ja kaupunkirakentamisessa otetaan entistä paremmin huomioon erikoiskuljetukset/erikoiskuljetuksia mahdollistavat erityisvaatimukset.

Uuteen oppaaseen koottavia väyläsuunnittelun parhaita ratkaisuja ovat yhdessä pohtineet Liikenneviraston, ELY-keskuksen, kuntien, kuljetusalan, satamatoimijoiden ja useiden eri suunnittelutoimistojen tekniikka-alojen asiantuntijat. Työn tuloksena syntyvä monipuolinen kokoelma tukee erinomaisesti infran hallinnan ja suunnittelun, erikoiskuljetusten ja liikenneturvallisuuden tavoitteita. 

”Erikoiskuljetuksiin liittyvää ohjeistusta on ollut aiemmissakin suunnitteluohjeissa, mutta etenkin suunnittelun tueksi on todettu tarvittavan opasta, johon on koottu ja tarkennettu kaikki tarvittavat tiedot”, kertoo tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura Liikennevirastosta. 

”Nyt laadittavan oppaan avulla halutaan parantaa liikenneympäristön soveltuvuutta erikoiskuljetuksille helpottamalla kuljetusten huomioon ottamista teiden, katujen ja maankäytön suunnittelussa sekä väylien kunnossapidossa”, Peura jatkaa.

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -oppaan kustantavat Liikennevirasto, Pirkanmaan ELY-keskus, Infra ry ja SKAL Suoritealat ry sekä Tampereen, Espoon, Kuopion, Vantaan, Jyväskylän, Turun ja Vaasan kaupungit.


Lisätietoja:
Liikennevirasto 
tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura, p. 029 534 3031 tai [email protected]

Pirkanmaan ELY-keskus
lupapäällikkö Petteri Pietilä, p. 029 503 6281 ja tienpidon asiantuntija Tomi Alho, 
p. 029 503 6218
Molempien sähköpostit muotoa: [email protected]