null
null Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas on julkaistu

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas on julkaistu

Julkaistu 01.02.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Opas on tarkoitettu maankäytön sekä liikenne- ja väyläsuunnittelun parissa työskenteleville. Siihen on kerätty alan parhaat ratkaisut yksien kansien väliin. Oppaan lisäksi alan asiantuntijoille järjestetään koulutusta huhtikuussa.

Kesäinen kuva maanteiltä, erikoiskuljetus lähestyy

Kuva: Kaisu Laitinen

Erikoiskuljetukset ovat määrällisesti pieni osa tieliikenteen kuljetuksista, mutta arvoltaan ja vaikutuksiltaan hyvin merkittävä ryhmä Suomen elinkeinoelämälle, yhteiskunnan infrastruktuurin sekä teollisuus ja energialaitosten ylläpidolle. Käytännössä erikoiskuljetukset ovat keskeinen välttämättömyys infran ylläpidolle, uusien alueiden rakentamiselle, täydennysrakentamiselle, sähköverkon sekä energia- ja tuotantolaitosten toiminnalle, satamille ja vientiteollisuudelle.

Mainitut kuljetukset ovat muusta liikenteestä poikkeavia kuljetuksia, jotka sisältävät jakamattomia isoja tuotteita, kuten esimerkiksi teollisuuden tarvitsemia moottoreita tai sähköenergian tuottamiseen tarvittavia muuntajia. Näitä joudutaan kuljettamaan joskus hyvinkin tiiviin keskustan läpi, teillä voi olla keskikaiteita tai maaseudulla suojelualueita, joiden käyttö voi olla rajoitettua. Kaikki nämä ovat erikoiskuljetuksille haasteita tai jopa esteitä. Toisaalta myös kaupunkikeskustojen rakennusinfran ylläpito itsessään edellyttää erikoiskuljetuksia työkoneiden ja rakennuselementtien muodossa.

"Erikoiskuljetusreittien sujuvuus voidaan varmistaa niiden riittävän aikaisella ja huolellisella huomioon ottamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erikoiskuljetukset tulee ottaa huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa eli silloin, kun suunnitellaan kaupungin tai kunnan maankäyttöä ja liikenneratkaisuja", sanoo tieliikennesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura Väylästä.

"Nyt laadittu opas auttaa tässä työssä, sillä siihen on koottu selkeät suunnittelulinjaukset, alan parhaat ratkaisut ja ohjeet kaikkien tarvitsijoiden käyttöön", Peura jatkaa.

Opas löytyy täältä.

Opastyön ohjaamisen vastuutahona toimi Pirkanmaan ELY-keskus. Työssä olivat mukana myös Väylä, Tampereen, Kuopion, Espoon, Vaasan, Turun, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit sekä Infra ry, SKAL Suoritealat ry ja Kuntaliitto. Oppaan kokosi Ramboll Finland Oy.

Erikoiskuljetukset suunnittelussa -koulutus asiantuntijoille

"Pelkkä opas ei riitä, vaan on tarpeen myös käydä keskustelua kaikkien alan osaajien kanssa ja viedä oppaan ajatuksia käytäntöön", toteaa projektipäällikkö Kaisu Laitinen Ramboll Finland Oy:stä.

Väylä järjestääkin otsikon mukaisen koulutuksen 10.4.2019 klo 9-18 Pasilan lääninhallituksen auditoriossa, Ratapihantie 9.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
• mistä tilaaja ja suunnittelija saavat riittävät tiedot hct- ja erikoiskuljetusten huomioon ottamiseksi
• miten käytäntöjä saadaan yhtenäisiksi ja tiedonkulku varmistettua hankevaiheiden välillä
• miten suunnitellaan ratkaisuja, joiden avulla varmistetaan turvallisuus käytännön liikenteessä
• miten hct-kuljetukset ja mittauudistus otetaan huomioon liikennesuunnittelussa
• millaisia taukopaikkoja hct- ja erikoiskuljetukset tarvitsevat

Koulutus on tarkoitettu maankäytön ja liikenteen asiantuntijoille sekä tie-, katu- ja ratasuunnittelijoille.

Koulutus on maksuton.

Jos kiinnostuit, etkä pääse paikalle, tilaisuutta voi seurata webcastin kautta. Tarkempi ohjelma, esitysaineistot ja myöhemmin lisättävä webcast-linkki löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Väylä
tieliikennesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura, p. 029 534 3031 tai [email protected]

Ramboll
projektipäällikkö Kaisu Laitinen, p. 044 057 2007, [email protected]