Takaisin

ELY-keskusten vastuualuejohtajat valittu

ELY-keskusten vastuualuejohtajat valittu

Julkaistu 23.9.2014

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten johto nimitetään tehtäviinsä viiden vuoden määräajaksi. Viisivuotiskauden päättyessä tämän vuoden lopussa täytetään määräaikaiset virat vuoden 2015 alusta lukien seuraavasti.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajat 1.1.2015 alkaen:

Uudenmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Rita Piirainen
Pirkanmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Juha Sammallahti
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: diplomi-insinööri Jyrki Karhula
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Anders Östergård
Pohjois-Savon ELY-keskus: diplomi-insinööri Petri Keränen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Matti Räinä

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajien virkoihin jätettiin kaikkiaan 52 hakemusta. Hakijoista 7 henkilöä haki useampaan kuin yhteen ELY-keskukseen. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajat nimittää Liikennevirasto.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajat 1.1.2015 alkaen:

Uudenmaan ELY-keskus: maatalous- ja metsätieteiden maisteri Petri Knaapinen
Hämeen ELY-keskus: diplomi-insinööri Pekka Savolainen
Etelä-Savon ELY-keskus: diplomi-insinööri Juha Pulliainen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: filosofian kandidaatti Ritva Saarelainen
Pohjois-Savon ELY-keskus: yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Virranta
Keski-Suomen ELY-keskus: maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juha Niemelä
Pohjanmaan ELY-keskus: maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kaj Suomela
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: yleisesikuntaupseeri Mika Soininen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: maatalous- ja metsätieteiden maisteri Leila Aronen-Helaakoski
Kainuun ELY-keskus: kauppatieteiden maisteri Jaana Korhonen
Lapin ELY-keskus: filosofian maisteri Pirkko Saarela

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajien virkoihin jätettiin kaikkiaan 133 hakemusta. Hakijoista 14 henkilöä haki useampaan kuin yhteen ELY-keskukseen. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajat nimittää työ- ja elinkeinoministeriö.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat 1.1.2015 alkaen:

Etelä-Savon ELY-keskus: diplomi-insinööri Pekka Häkkinen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: metsänhoitaja, hallintotieteiden maisteri Ari Niiranen
Pohjois-Savon ELY-keskus: diplomi-insinööri Jari Mutanen
Keski-Suomen ELY-keskus: filosofian kandidaatti Kari Lehtinen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Aulis Rantala
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: diplomi-insinööri Jonas Liimatta
Kainuun ELY-keskus: filosofian maisteri Kari Pääkkönen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: diplomi-insinööri Leena Gunnar
Varsinais-Suomen ELY-keskus: filosofian kandidaatti Risto Timonen

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajien virkoihin jätettiin kaikkiaan 105 hakemusta. Hakijoista 13 henkilöä haki useampaan kuin yhteen ELY-keskukseen. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat nimittää ympäristöministeriö.

 


reaktionapit