Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätien Kausela-Pukkila -urakassa sovittiin toteutusvaiheeseen siirtymisestä – rakentaminen alkaa elokuussa

Julkaistu 09.07.2020

Väylävirasto ja Kreate Oy allekirjoittivat 8.7.2020 sopimuksen siirtymisestä E18 Turun kehätien toisen rakennusvaiheen osalta toteutusvaiheeseen. Toisen rakennusvaiheen toteutetaan Suunnittele ja toteuta-urakkamallilla (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Kehitysvaihe kesti kolme kuukautta.

Nyt solmittavalla sopimuksella käynnistetään työt, jotka keskittyvät kehätien osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie. Työt valmistuvat vuonna 2023. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Kirismäki käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021.

Urakkamuodon kehittäminen ja hyödyt

Turun kehätien molemmissa rakennusvaiheissa on ollut käytössä Suunnittele ja toteuta-urakkamalli (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Ensimmäisen vaiheen opit otettiin huomioon toisen vaiheen kilpailutuksessa, johon lisättiin osaksi kokonaistaloudellista vertailua vielä uutena elementtinä mm. keskeisten riskien hallintasuunnitelma.

Uuden urakkamallin tuloksena kehitysvaiheen lopuksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman. Rakennussuunnitelma tarkentuu ja valmistuu rakentamisen edetessä aina työvaiheiden mukaan.

-        Kehitysvaihe on mahdollistanut avoimen ideoiden käsittelyn ja tiesuunnitelman kehittämisen ennen rakennustöiden aloitusta, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Kehitysvaiheella on muitakin hyviä puolia. Se mahdollistaa muun muassa vuoropuhelun keskeisistä riskikohteista ja osallistumisen eri työvaiheiden suunnitteluun ennen rakennustöiden käynnistymistä.

Kreaten Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi iloitsee:

-        Kehitysvaihe mahdollistaa rakennustöiden tehokkaan käynnistämisen, kun urakan keskeiset suunnitelmat ja toteutustavat on käyty rakennuttajan, valvonnan ja urakoitsijan kesken yhdessä läpi ennen töiden aloitusta. Näin kaikilla hankkeen osapuolilla on varmuus, että urakan ennakkosuunnittelu on viety riittävän pitkälle ja edellytykset työn turvalliselle toteutukselle ovat olemassa.

Toisen vaiheen rakennustöiden käynnistyminen

Nyt allekirjoitetun sopimuksen myötä varsinaiset rakennustyöt Kauselassa valtatien 10 varrella alkavat elokuussa. Tätä ennen Kreate Oy käynnistää johto- ja laitesiirtoihin liittyvät työt heinäkuussa. Samoin muutokset jalankulun ja pyöräilyn järjestelyissä aloitetaan heinäkuussa Kaarinantien ja valtatien 10 liittymässä. Myös Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla otetaan käyttöön kehätiellä työnaikaisia kaistajärjestelyjä.

Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ennen töiden käynnistymistä.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto, p. 029 534 3608, [email protected]
Projekti-insinööri Mervi Kulha, Väylävirasto, p. 0295 34 3393, [email protected]
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy, p. 040 524 7319, [email protected]
Tuotantopäällikkö Olli Sihvola, Kreate Oy, p. 040 670 5971, [email protected]
Työmaapäällikkö Bent Poussu, Kreate Oy, p. 050 380 3130, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.