null E18 Turun kehätien 2. vaiheen urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy

E18 Turun kehätien 2. vaiheen urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy

Julkaistu 25.03.2020

Turun kehätien (Kt 40) parantamishanke Kauselan ja Kirismäen välillä etenee ja 2. rakennusvaiheen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Hankkeen toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela-Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie-Kaarinantie (kartta). Työt käynnistyvät kesällä 2020 ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Toisen rakennusvaiheen suurimpia työkohteita ovat Aurajoen ylittävien siltojen korjaaminen ja rakentaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen sekä valtatie 10:n parannustyöt välillä kehätie-Kaarinantie. Kehätie tullaan rakentamaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä.

Syyskuussa 2019 käynnistetyn rakennusurakan tarjousvaihe saatiin päätökseen perjantaina 6.3.2020. Suunnittele ja toteuta -muotoisen urakkamallin, joka sisältää kehitysvaiheen, tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui neljän tarjoajan joukosta Kreate Oy.

”Tulossa oleva urakka esiteltiin lokakuussa järjestetyssä esittely- ja kehittämistilaisuudessa ja siellä saatuja tuloksia käytettiin hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Tarjousvaiheessa käyty vuorovaikutus potentiaalisten tarjoajien kanssa osoittautui antoisaksi ja vaikutti myös tarjousten tasokkuuteen”, sanoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylästä.

Hankkeen toiselle vaiheelle on myönnetty 59 miljoonan euron määräraha valtion vuoden 2019 lisätalousarviosta. Myönnetyn määrärahan ansiosta hanke saadaan toteutettua kerralla valmiiksi ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettava Kirismäen eritasoliittymä voidaan rakentaa tavoitetilan mukaisena.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt välillä Kausela-Kirismäki käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja valmistuvat vuonna 2021. Urakoitsijana toimii Destia Oy. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 39 miljoonaa euroa, joka sisältää valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet.

2. rakennusvaiheen keskeiset työkohteet

Toisen rakennusvaiheen keskeisiä työkohteita ovat:

-          Kausela-Pukkila -osuuden nelikaistaistaminen

-          Kauselan eritasoliittymän parantaminen

-          Aurajoen siltojen korjaus ja rakentaminen

-          Valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie-Kaarinantie

”Tämä on meille merkittävä hanke ja tiukan urakkakilpailun voittaminen on osoitus Kreaten hyvästä kilpailukyvystä kaikkein vaativimmissa infraurakoissa. Hanke alkaa tilaajan kanssa yhteisellä kehitysvaiheella, jossa viimeistelemme alustavan rakennussuunnitelman lisäksi töiden vaiheistuksen ja aikataulut. Tällä voimme vähentää rakennustöiden aiheuttamaa haittaa liikenteelle ja alueen asukkaille”, sanoo projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy:stä

Kartta E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen rakennusvaiheista.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylä p. 029 534 3608, [email protected]
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.