Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Työnaikaiset turbokiertoliittymät Hämeentielle

Julkaistu 15.12.2020 8.30

 

Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt etenevät valtatiellä 10, eli Hämeentiellä. Torstaina 17.12.2020 Hämeentiellä otetaan ajoneuvoliikenteelle käyttöön kaksi työnaikaista kiertoliittymää. Työnaikaiset kiertoliittymät ovat käytössä syksyyn 2021 saakka. Kävelyn ja pyöräilyn väylien järjestelyt pysyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti kiertoreitillä.

Kiertoliittymät ovat osittain kaksikaistaisia eli ns. turbokiertoliittymiä, joissa Hämeentiellä on kaksi kaistaa kumpaankin ajosuuntaan. Turbokiertoliittymään ajettaessa tulee valita oikea ajokaista ennen liittymää. Oikea ajokaista selviää tien yläpuolella olevista opasteista. Autoilijan tulee pysyä valitulla kaistalla koko liittymän matkan. 

Turbo-kiertoliittymässä noudatetaan samoja liikennesääntöjä kuin tavallisessa yksikaistaisessa kiertoliittymässä. Kiertoliittymään saapuvien on väistettävä kiertoliittymässä jo olevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä. Kiertoliittymässä ajavat näyttävät suuntamerkin oikealle poistuessaan ympyrästä.

Kaarinantien liittymä

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 60 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa.

Kiertoliittymässä on Kaarinantieltä Hämeentielle liittymiskaista, ns. vapaa oikea Liedon suuntaan.

Melatien liittymä

Melatien liittymä Hämeentielle suljetaan ja tilalle avataan uusi suuntaisliittymä 150 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaan. Liittymään voi ajaa Hämeentieltä ainoastaan Liedon suunnasta ja liittymästä voi lähteä Hämeentielle vain Turun suuntaan. Turun suunnasta Melatielle tultaessa tulee käyttää Littoistenjärventien kiertoliittymää. Melatieltä Liedon suuntaan lähdettäessä tulee vastaavasti käyttää Kaarinantien kiertoliittymää.

Littoistenjärventien liittymä

Littoistenjärventien työnaikainen kiertoliittymä on Kaarinantien liittymän tavoin turbokiertoliittymä. Kiertoliittymään kulkee Hämeentiellä kaksi kaistaa kumpaiseenkin ajosuuntaan.

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Uusi työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 100 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa. Liittymästä kuljetaan Reivikadun kautta Littoistenjärventielle ja Citymarketille.

Kiertoliittymien käyttöönoton jälkeen aloitetaan kävelyn ja pyöräilyn alikulkukäytävien rakentaminen Kaarinantien ja Littoistenjärventien liittymiin. Hämeentien parannustyöt valmistuvat loppusyksyllä 2021 jolloin työnaikaiset kiertoliittymät korvataan liikennevaloliittymillä.

 

Kuva: Ajoneuvoliikenteen työnaikaiset turbokiertoliittymät valtatiellä 10 Kaarinantien ja Littoistenjärventien kohdalla.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]

Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.