Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Työmaasilta ja kasuunit tarvitaan uuden Aurajoen ylittävän kehätien sillan rakentamiseksi

Julkaistu 4.3.2021 9.00

 

Kehätien liikenne siirrettiin elokuussa 2020 kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla. Liikenteen siirron myötä käynnistyivät Aurajoen ylittävien siltojen korjaus- ja parannustyöt. Aurajoen ylittävä kehätien etelänpuoleinen silta oli ensimmäisiä työkohteita Kauselan alueella rakennustöiden käynnistyessä. Aurajoen sillan korjaus- ja rakennustyöt kestävät suunnitelmien mukaan syksyyn 2021 asti.

- Aurajoen siltojen parantaminen kuuluu Turun kehätien hankkeen toiseen vaiheeseen. Aurajoen sillat ovat tässä hankkeessa ainoat veden yli rakennettavat sillat, ja kun veden yli rakennetaan, vaaditaan usein hieman erilaisia työmenetelmiä kuin muuten. Ensimmäisessä vaiheessa kehätiellä Tuulissuolta itään päin meneillään ovatkin jo viimeiset siltojen rakentamiset, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Tarvitaan silta, jotta voidaan rakentaa silta

Uuden Aurajoen ylittävän sillan rakentamiseksi on ensin rakennettu työsilta, jolta käsin oikea silta rakennetaan. Työsilta ulottuu koko Aurajoen yli kehätien sillan vieressä. Työsillan tulee kestää työmaakoneiden paino ja siksi siinä käytetyt pelkat* ovat järeitä – työsilta on mitoitettu 70 tonnia painavia paalutuskoneita varten. Kun työsiltaa ei enää tarvita, puretut teräspaalut, teräspalkit ja puumateriaali kierrätetään seuraaville työmaille uusiokäyttöön – mitään käyttökelpoista ei hukata!

(*Tukki sahataan pelkaksi eli tukin molemmilta puolilta otetaan sivulautoja, jotka edelleen särmätään. Jäljelle jäävää keskiosaa kutsutaan pelkaksi.)

Kasuunien avulla rakennetaan siltojen välituet vesistöihin

Aurajoen sillan välitukien kohdalla on laskettu veteen kasuuni, jonka sisään jää lyöntipaalun ja pilarin liitos, ja niiden sisälle tulevat raudoitus sekä valu. Kasuuni itsessään on suuren kontin kokoinen, mutta ilman kattoa. Se upotetaan veteen ja vesi tyhjennetään pois kasuunin sisältä niin, että siellä voi työskennellä kuivissa olosuhteissa. Kun pilarit on saatu valettua, kasuunit puretaan.

- Vaikka kasuunien rakentaminen kuulostaa vaivalloiselta, on tavoitteena kuitenkin laadukkaampi lopputuote, kun sillan vedenalaiset rakenteet voidaan tehdä kuivatyönä, toteaa hankkeen 2. vaiheen silloista vastaava työnjohtaja, Kreaten Antti Kokkonen.

- Tämän kohteen kasuunit ovat teräsrunkoisia ja puuverhoiltuja, ylhäältä avoimia laatikoita. Jokaiselle rakennettavalle sillan välituelle on oma kasuuni, eli yhteensä 6 kappaletta. Lyöntipaalujen ja sillan pilareiden liitoskohta jää pari metriä joen pinnan alapuolelle. Kasuunit puretaan, kun välituet ovat valmiit muutaman viikon kuluttua. Kasuunien patoamisvaikutus Aurajokeen on laskennallisesti muutaman sentin, jatkaa Kokkonen.

Havainnekuva kasuunista vesistössä

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]

Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Liitteet