Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Kehätien liikenne siirretään kiertotielle Pukkilan eritasoliittymässä ja Suopohjantien liittymä Turun kehätielle suljetaan

Julkaistu 03.06.2020

Pukkilan eritasoliittymän rakentamisen myötä kehätien liikenne Yhdystien kohdalla siirretään kiertotielle ja samassa yhteydessä liittymä Suopohjantieltä Turun kehätielle suljetaan 8.6.2020 klo 9 (kartta). Kehätien liikenne kulkee rakennettavan Pukkilan eritasoliittymän ramppien kautta. Yhdystien kohdalle rakennetaan työnaikainen kiertoliittymä kehätien länsipuolelle. Kulku Rudukselle tapahtuu väliaikaisen liittymän kautta, nykyisestä liittymästä noin 200 m Piikkiön suuntaan. Työnaikaiset kiertotiejärjestelyt ovat käytössä vuoden 2020 loppuun saakka.

Samassa yhteydessä suljetaan kehätieltä Suopohjantien liittymä. Väliaikainen yhteys Suopohjantieltä kehätielle kulkee Välitien ja Tuulissuontien uuden osuuden kautta. Myöhemmin Tuulissuontien valmistumisen jälkeen Suopohjantieltä kuljetaan Tuulissuontietä Pukkilan eritasoliittymään.

 


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]
Työpäällikkö Eetu Väisänen, Destia Oy p. 040 351 0790, [email protected]

Seuraa hanketta:
Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/


Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.