null E18 Turun kehätie: Kehätien liikenne kiertotielle välillä Suopohjantie - Haapalantie

E18 Turun kehätie: Kehätien liikenne kiertotielle välillä Suopohjantie - Haapalantie

Julkaistu 12.11.2019

Turun kehätien parannustyöt etenevät Pukkilan ja Kirismäen välisellä tieosuudella.

Turun kehätien liikenne siirretään työnaikaiselle kiertotielle välillä Suopohjantie -  Haapalantie. Kiertotien pituus on 1,7 km. Samassa yhteydessä nykyinen Pukkilan tasoliittymä korvataan työnaikaisella kiertoliittymällä.

Kiertotie otetaan käyttöön torstaina 14.11.2019 klo 10.00 ja kiertotiejärjestelyt ovat käytössä syksyyn 2020 asti. Kiertotiejärjestelyiden avulla mahdollistetaan Pukkilan ja Peltolan uusien risteyssiltakohteiden sekä kehätien kalliolouhinnan suorittaminen turvallisesti sivussa kehätien liikenteestä.

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylä p. 029 534 3608, [email protected]
Työpäällikkö Eetu Väisänen, Destia Oy p. 040 351 0790, [email protected]

Liitteet

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 39 M€:a. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.