null E18 Turun kehätie: Ensimmäisen uuden sillan käyttöönotto ja siltatyöt jatkuvat Kirismäessä

E18 Turun kehätie: Ensimmäisen uuden sillan käyttöönotto ja siltatyöt jatkuvat Kirismäessä

Julkaistu 17.02.2020

Kehätien parannustyöt etenevät aikataulussaan ja ensimmäiset rakenteet alkavat jo valmistua.

Kirismäen uuden risteyssillan rakentaminen etenee ja aiheuttaa näkyviä muutoksia moottoritien liikenteeseen. Sillan telineaukon rakentaminen valtatien 1 kohdalla rajoittaa alikulkukorkeutta 4,4 metriin. Valtatielle 1 tulee korkeuden tarkistamista varten mittaportit ennen ajoaukkoa molempiin ajosuuntiin. Aukon leveys on 7,0 metriä.

Telineaukon rakentaminen aiheuttaa ajoittain haittaa liikenteelle, ja liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään mm. tukirakenteiden nostotöiden ajaksi. Pysäytykset ajoitetaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Kirismäen risteyssillan telinetyöt jatkuvat kesän 2020 loppuun saakka.

Kuva: Kirismäen kohdalla risteävät E18 ja valtatie 1.

Destian taitorakenteista vastaavan Mauri Ketosen mukaan työt vaikuttavat vain vähäisesti moottoritien liikenteeseen. Työkohteen ohittavien tulee kuitenkin noudattaa nopeusrajoituksia, huolehtia riittävistä turvaväleistä ja joustavasta ajotavasta turvallisuuden varmistamiseksi. Alueella liikkuu etenkin nostotöiden aikaan normaalia enemmän työkoneita ja raskasta kalustoa.

Kehätieltä Turkuun laskevan rampin uusi silta avataan liikenteelle keskiviikkona 19.2.2020 aamupäivällä.

”Töitä on tehty ja nyt onkin jo aika avata hankkeen ensimmäinen uusi silta”, Ketonen iloitsee.

 

Hankkeesta saa lisätietoja verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie sekä Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylä p. 029 534 3608, [email protected]la.fi

Työpäällikkö Eetu Väisänen, Destia Oy p. 040 351 0790, [email protected]

 

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan tasoliittymät Kauselan ja Kirismäen väliltä sekä rakennetaan Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 39 M€:a. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2021. Hankkeen toteuttaa Väylä yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.