Takaisin

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien tarjouskilpailu on ratkennut

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien tarjouskilpailu on ratkennut

Julkaistu 24.8.2011

– Elinkaarihanke käynnistyy loppuvuodesta

24.8.2011 Koskenkylä–Kotka-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla. Liikennevirasto tilaa valittavalta palveluntuottajalta suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen käsittävän kokonaisuuden. 

Liikennevirasto käy sopimukseen tähtääviä neuvotteluja Destia Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Meridiam Infrastructure Finance II S.á.r.l:n muodostaman yhteenliittymän kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen arvioidaan olevan mahdollista marraskuussa.

Sopimusneuvotteluja edelsi tarjouskilpailu

Kansainvälisessä tarjouskilpailussa tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle tarjoajalle. Neuvotteluvaiheen jälkeen tarjouksia jätettiin kaksi. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin laadun ja hinnan sisältävää kokonaistaloudellista edullisuutta.

Valittu tarjoaja teki selvästi kokonaistaloudellisesti parhaimman ja hinnaltaan edullisimman tarjouksen, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa neuvotteluja palvelusopimuksen solmimiseksi hankkeelle myönnetyn 650 miljoonan euron sopimusvaltuuden puitteissa.

Tiiviin elinkaaritoteutuksen odotetaan tuovan hyötyjä

Koskenkylä–Kotka-tieosuuden rakentamisaika on lyhyt, noin kolme vuotta.  Noin 53 kilometrin pituisen moottoritien rakentamistöiden on arvioitu käynnistyvän loppuvuodesta 2011. Arvion mukaan moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan sopimukseen kuuluvat tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Elinkaarimallin käytöllä tavoitellaan nopeaa, tehokasta ja laadukasta toteutusta, hyvää kunnossapidon palvelutasoa sekä tarkoituksenmukaista riskien hallintaa. Aiemmin mallia on käytetty Lahden moottoritien ja Muurla–Lohja-moottoritien toteuttamisessa.

Merkittävä kansainvälinen ja alueellinen yhdistäjä

Koskenkylä–Kotka-moottoritie sijoittuu valtatielle 7, joka on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä E18 ja Euroopan unionin tärkeäksi asettamaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se kytkee pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä muuhun Eurooppaan ja Venäjälle. Valtatie 7 on myös osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa (Trans European Networks).

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritietä toteutetaan osaltaan Vihreän Moottoritien hengessä. Vihreä Moottoritie on alueen kuntien, maakuntaliittojen ja merkittävien yritysten kehittämä yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena on hyödyntää toteutettavaa E18-moottoritietä Koskenkylästä itään innovaatioalustana kestävän kehityksen teknologialle.


reaktionapit