Hyppää sisältöön

E18 Koskenkylä–Kotka -moottoritien rakentaminen on käynnistynyt vauhdilla

Julkaistu 13.3.2012

13.3.2012 Koskenkylä–Kotka-moottoritie korjaa yhden pahimmista liikenteen ongelmakohteista E18-tiellä. Tieyhteys parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

-       Kymmenessä vuodessa vältytään arvioiden mukaan noin 110:ltä henkilövahinkoon johtavalta onnettomuudelta, joissa kuolisi noin 30 ihmistä. Ruuhkat poistuvat lähes kokonaan, ja matka-aika lyhenee Koskenkylän ja Kotkan välillä noin kahdeksan minuuttia, kertoo hankkeen projektijohtaja Hannu Lehtikankare Liikennevirastosta.

Marraskuussa 2011 alkaneet työt ovat näkyvissä etenkin Ahvenkoskella, Pyhtäällä ja Kotkan alueella, joissa on tehty myös liikennejärjestelyjä.

-       Hanke on alkanut vauhdilla koko tielinjalla. Aloitamme 38 uuden sillan rakennustyöt juhannukseen menneessä. Tällä hetkellä työmaa työllistää yli 300 työntekijää ja tämän vuoden lopussa henkilömäärä tulee olemaan noin 600, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Kari Alavillamo työyhteenliittymä Pulterista.

Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Muut tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Elinkaarimallilla toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri.

Tie rakennetaan ympäristöä kunnioittaen ja vihreän moottoritien periaatteiden mukaisesti

Liikennevirasto on kiinnittänyt huomiota alueen ympäristöön jo suunnitteluvaiheessa, ja parannushanke toteutetaan ympäristöä kunnioittaen. Tien suunnittelussa on oltu yhteistyössä alueen itäisten maakuntien, kuntien ja elinkeinoelämän käynnistämän Vihreä moottoritie -hankkeen kanssa. Rakentamisen ekotehokkuus, uusien energiamuotojen käyttäminen, materiaalien uusiokäyttäminen ohjaavat rakentamisratkaisuja.

-       Sähkön kulutusta vähennetään älykkään ohjauksen, aurinkopaneelien ja led-valojen avulla. Sähköautojen latauspaikoille rakennetaan kaapeleiden suojaputkituksia, ja puuta käytetään rakennusmateriaalina silloissa sekä meluesteissä. Lisäksi maalämpöä hyödynnetään palvelurakennusten lämmitysratkaisuissa, kertoo Lehtikankare käytännön ratkaisuista.

Elinkaarimalli takaa nopean ja tehokkaan rakentamisen

E18 Koskenkylä–Kotka -moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla, joka on mahdollistanut hankkeen käynnistämisen ja rakentamisen nopeuttamisen.

-       Elinkaarimallisopimuksessa palveluntuottaja eli Tieyhtiö Valtatie 7 saa palvelumaksuja tilaajalta eli Liikennevirastolta vasta sitten, kun koko rakennettava tie tai sen erikseen liikenteelle otettava kokonainen tiejakso on otettu käyttöön. Liikennevirasto maksaa siis tieyhtiölle palvelumaksua käytössä olevasta tiestä, kuvailee Lehtikankare hankintamallin periaatteita.

Hankkeen rakennustöiden kustannusarvio on noin 340 miljoonaa euroa. Palvelusopimuksen, johon kuuluvat suunnittelu, rakentaminen, rahoitus ja kunnossapito vuoteen 2026 saakka, kokonaisarvo on noin 623 miljoonaa euroa.

Hankkeesta tullaan tiedottamaan säännöllisesti ja monipuolisesti. Asukkaille järjestettävät hankkeen infotilaisuudet järjestetään 28.3.2012 Pyhtäällä ja Loviisassa. Pyhtäällä tilaisuus järjestetään Huutjärven koululla (Huutjärventie 56) klo 16.30–18.00. Loviisassa tilaisuus järjestetään Loviisan ruotsinkielisellä ylä-asteella (Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27) klo 19.00–20.30.

Lisätietoa E18 Koskenkylä–Kotka -hankkeesta saa osoitteesta www.liikennevirasto.fi/e18


Hankkeen sisältö

 • Hanke alkaa valtatien 6 liittymästä Koskenkylästä ja päättyy Kotkan Kyminlinnaan, josta alkaa nykyinen moottoritie. Lisäksi liikennetelematiikkaa rakennetaan hankkeen kummassakin päässä pidemmälle matkalle.
 • Valtatie 7 (E18) rakennetaan moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välillä.
 • Uusia eritasoliittymiä rakennetaan 6: Loviisan itäinen, Ruotsinpyhtää, Ahvenkoski, Pyhtää, Siltakylä ja Heinlahti. Lisäksi Loviisan läntistä ja Sutelan eritasoliittymää parannetaan.
 • Ahvenkoskelle rakennetaan Markkinamäen kohdalle kalliotunneli.
 • Liikennetelematiikkaa, kuten muuttuvia nopeusrajoituksia, varoitusmerkkejä ja infotauluja, rakennetaan Porvoosta valtatien 15 liittymään Kotkan Rantahaassa noin 83 kilometrin matkalle.
 • Hankkeeseen sisältyy yhteensä 56 siltapaikkaa, joille rakennetaan 68 siltaa. Siltapaikoista 14 on vesistösilta-, 26 risteyssilta- ja 5 vihersiltapaikkoja. Eläinten alikulkukäytäviä on 4 ja kevyen liikenteen alikulkukäytäviä 7.
 • Liikennevirasto rakennuttaa Kotkan kaupungin kanssa erillishankkeena Kotkan Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymien parantamisen sekä meluntorjunnan tehostamisen välille Karhula–Rantahaka.

Rakentamisen luvut

 • Louhinta: 3,5 miljoonaa kuutiometriä eli 700 000 kuorma-autollista.
 • Siirrettävää maamassa: 4,4 miljoonaa kuutiometriä eli 590 000 kuorma-autollista.
 • Siltoihin, moottoritietunneliin, paalulaattoihin ja muihin rakenteisiin käytetään 70 000 kuutiometriä betonia ja 7 miljoonaa kiloa betoniterästä
 • Työmaa työllistää tällä hetkellä noin 300 henkilöä. Vuoden 2012 lopulla ja vuonna 2013 henkilömäärä tulee olemaan noin 600 henkilöä.

E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa valtatie 7 (E18) rakennetaan vihreäksi moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välillä. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Muut tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Vuoteen 2026 kestävällä elinkaarisopimuksella toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri. www.liikennevirasto.fi/e18


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta