null
null 20.3.2014: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeen hankintailmoitus on julkaistu

20.3.2014: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeen hankintailmoitus on julkaistu

Julkaistu 27.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto odottaa seuraavaksi koti- ja ulkomaisten tarjoajien ilmoittautumisia. Liikennevirasto on julkaissut hankintailmoituksen E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeesta, joka on arvoltaan lähivuosien suurimpia väylähankkeita. Rakennettava tieosuus on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Osallistumishakemukset on jätettävä viimeistään 28. huhtikuuta.

Liikennevirasto kilpailuttaa kokonaispalvelun elinkaarimallilla (PPP, Public Private Partnership). Palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tavoitteena on solmia 20 vuoden pituinen sopimus. 

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke käsittää noin 32 kilometrin pituisen uuden moottoritien rakentamisen ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Hankkeessa toteutetaan muun muassa 250 metrin pituinen moottoritietunneli, 37 siltapaikkaa ja 7 kilometriä melusuojauksia. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalueen rakentaminen. Myös nykyisiä kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja rakennetaan lisää erityisesti rinnakkaistieksi jäävän vanhan valtatien varteen.

Valtion talousarviossa hankkeelle myönnetty sopimusvaltuus on 660 miljoonaa euroa, jolla tulee kattaa kaikki Liikennevirastolle aiheutuvat kustannukset sekä hankintavaiheen että sopimusajan osalta.  

Elinkaarihankkeen alustava hankinta-aikataulu

- Tarjouskilpailu ajoittuu toukokuusta 2014 kesään 2015.

- Tavoitteena on allekirjoittaa palvelusopimus parhaan tarjoajan kanssa kesällä 2015.

- Rakennustyöt alkavat arviolta vuonna 2015 ja moottoritien arvioidaan olevan kokonaisuudessaan liikenteelle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankintailmoitus: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2014-007648/