null
null E18 Haminan ohikulkutien ajankohtaista

E18 Haminan ohikulkutien ajankohtaista

Julkaistu 13.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Viimeinenkin vaihe E18 Haminan ohikulkutiestä valmistuu ja liikennöinti seudulla helpottuu, kun Haminan sisääntuloteiden ja Sivatintien parannustoimet käsittänyt urakkaosuus saatiin päätökseen perjantaina 9.10.2015.

Ruissalo.
Uusia siltoja rakennettiin 34 kappaletta ja 14 siltaa parannettiin.

E 18 Haminan ohikulkutie valmistuu kokonaisuudessaan

Viimeinenkin vaihe E18 Haminan ohikulkutiestä valmistuu ja liikennöinti seudulla helpottuu, kun Haminan sisääntuloteiden ja Sivatintien parannustoimet käsittänyt urakkaosuus saadaan päätökseen perjantaina 9.10.2015.
  –Viimeisimpinä työkohteina saimme valmiiksi Ratapihankadun kiertoliittymän ja Tervasalmen sillan työt. Hanke valmistui noin kuukauden etuajassa suunnitellusta aikataulusta, mistä on kiittäminen toimivaa työnsuunnittelua. Myös yhteistyön sujuvuus tilaajan, urakoitsijan ja muiden toimijoiden välillä on helpottanut töiden etenemistä. Erityiskiitokset haluan sanoa tienkäyttäjille mallikkaasta suhtautumisesta työmaahan, toteaa työpäällikkö Lasse Kultanen Destia Oy:stä.

Laajamittainen infrauudistus Haminan seudulla

Haminan ohikulkutie otettiin liikenteelle vaiheittain. Moottoritieosuudet Summasta Kolsilaan ja Kolsilasta Leluun valmistuivat joulukuussa 2014. Yhteensä noin 16 kilometrin mittaiselle moottoritieosuudelle mahtui muun muassa kaksi tunneliparia Husulaan ja Kolsilaan, neljä uutta eritasoliittymää sekä kahden vanhan eritasoliittymän parantaminen, 27 km riista-aitaa ja 14 km melusuojauksia. Pohjavesiä suojattiin 3,5 kilometrin matkalla.

Työihmisiä hankkeessa.
Koko urakassa rakennettiin uusia siltoja kaikkiaan 34 kappaletta ja parannettiin 14 siltaa. Rinnakkaisteitä rakennettiin 6,4 km, muita maanteitä ja katuja 9,5 km ja kevyen liikenteen väyliä 14 km.

Suuret hankkeet ovat tiimityötä puhtaimmillaan

Tilaaja Liikennevirasto on nelivuotiseen urakkaan ja sen lopputulokseen tyytyväinen.
     –Haluan kiittää koko hankkeen puolesta urakoitsijoitamme, Haminan kaupunkia sekä Kaakkois-Suomen ELYn ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia mallikkaasti sujuneesta yhteistyöstä. Tie on ilo luovuttaa käyttäjille etuajassa ja laadukkaasti rakennettuna, iloitsee projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Haminan kohdalle rakennettiin yhteensä 16 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Moottoritieosuus Summasta Leluun otettiin käyttöön joulukuussa 2014. Lisäksi hankkeeseen kuului Haminan sisääntuloteiden parantaminen ja mittava liikennetelematiikan rakentaminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistui lokakuussa 2015.
 

Kuvia hankkkeesta

Hanke Twitterissä