null
null Dynaaminen hankintajärjestelmä ratkomaan päällysteurakoiden hankintaongelmia – järjestelmää pilotoitiin Kaakkois-Suomessa

Dynaaminen hankintajärjestelmä ratkomaan päällysteurakoiden hankintaongelmia – järjestelmää pilotoitiin Kaakkois-Suomessa

Julkaistu 27.04.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Maanteiden päällysteurakoissa törmätään vuosittain siihen, että jo kilpailutettujen päällysteurakoiden käynnistymisvaiheessa budjettiin saadaan lisää rahaa. Koska Suomen kesä eli päällystyskausi on lyhyt, lisähankintojen kilpailutus pitäisi pystyä tekemään nopeasti, jotta rahat saataisiin hyödynnettyä. Tätä ongelmaa ratkomaan on kehitetty dynaaminen hankintajärjestelmä, jota on Suomessa kokeiltu jo menestyksekkäästi.

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DHJ, englanniksi DPS) on hankintalain määritelmän mukaan täysin sähköinen hankintamenettely. DHJ on myös täysin avoin koko sen hankintailmoituksessa kerrotun keston ajan. Tarjoajat voivat lähettää osallistumishakemuksensa, milloin vain menettelyn aikana.  Markkinat eivät siis sulkeudu, kuten puitejärjestelyssä tapahtuu.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät toimeksiannot kilpailutetaan järjestelmään hyväksyttyjen kesken lähettämällä toimeksiantoa koskeva tarjouspyyntö. Tarjousajan tulee olla vähintään 10 päivää.

Suomen ensimmäinen kokeilu Kaakkois-Suomen päällysteurakoissa

Suomen ensimmäistä dynaamista hankintajärjestelmää KASSUa pilotoitiin vuonna 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päällystystöissä. Päällystysurakat kilpailutetaan aina halvimman hinnan perusteella, joten tarjousten arviointi käy nopeasti.

”KASSUssa kilpailutettiin kuusi erillistoimeksiantoa, joiden arvot liikkuivat miljoonasta lähes viiteen miljoonaan euroon”, kertoo hankinnasta vastannut päällysteinsinööri Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen ELYstä.

”Dynaamisella hankintajärjestelmällä kilpailuttaminen oli nopeata. Tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen lähettämisen välillä kului vain parisen viikkoa”, Vasama jatkaa.

Seuraavaksi perustetaan koko Suomen kattava dynaaminen hankintajärjestelmä

KASSUsta saatujen hyvien kokemusten perusteella päätettiin perustaa koko Suomen kattava uusi dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintailmoitus julkaistiin 23.3.2017 ja järjestelmän on tarkoitus olla voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

”KASSU-pilotin perusteella todettiin, että järjestelmä sopii hyvin ainakin sellaisiin tuotteisiin, joissa potentiaalinen tarjoajamäärä on suhteellisen rajattu”, toteaa projektipäällikkö Juhani Haavisto Liikennevirastosta.

Haaviston mukaan hankinnan kohteen tulisi myös olla sellainen, jossa työn sisältö pysyy suhteellisen samana järjestelmän keston ajan. Tämä johtuu siitä, että hankintailmoituksen kanssa samaan aikaan on julkaistava alustava tarjouspyyntöaineisto, jota sitten toimeksiantokohtaisesti tarkennetaan.
 

Lisätietoja:
Järjestelmän tekninen toteutus: projektipäällikkö Juhani Haavisto, p. 050 593 0317, [email protected]
Hankintajuridiikka: lakimies Heidi Hillner, p. 029 534 3515, [email protected]
KASSU-pilotti: päällysteinsinööri Tuomas Vasama, p. 0295 021 361, [email protected]