Hyppää sisältöön

Digiroadin hyödyntäjäesittely: Hätäkeskuslaitoksen ERICA-järjestelmä opastaa auttajat perille

Julkaistu 11.9.2018

Hätäkeskuslaitos ottaa Digiroadin käyttöön vuoden 2018 lopussa, kun uusi valtakunnallinen ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä valmistuu. Aineistoa hyödynnetään niin ilmoittajien paikantamiseen, reititykseen kuin riskiarviointiin.

Kuvassa on Hätäkeskuslaitoksen työntekijöitä työpisteillään.
Digiroad on ERICA-järjestelmässä pääasiallinen operatiivisen reitityksen ja riskiarvioinnin tausta-aineisto.

Valtakunnallisen järjestelmän tavoitteena on purkaa ruuhkia ja tehostaa toimintaa

ERICA on hätäkeskustietojärjestelmä, jonka ensisijaisena tehtävänä on parantaa ja tehostaa kansalaisen saamaa viranomaisapua. Uusi hätäkeskustietojärjestelmä auttaa hätäkeskuspäivystäjää hätäilmoitusten vastaanotossa, paikantamisessa sekä tehtävien välittämisessä kenttäyksiköille.

ERICA-järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa Hätäkeskuslaitoksen tehokkaan verkottuneen toiminnan, jonka avulla mm. hetkellisten ilmoitusruuhkien purkaminen on mahdollista hyödyntämällä koko valtakunnan hätäkeskuspäivystäjäresursseja.   ERICA-järjestelmän myötä hätäpuhelut ohjautuvat edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta ruuhkatilanteissa etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista hätäkeskuksista.

ERICA-järjestelmän käyttöönotto on tällä hetkellä loppusuoralla. Suunnitelman mukaan ensimmäisissä hätäkeskuksissa järjestelmä on käytössä syksyn 2018 aikana ja koko maassa keväällä 2019. Tietojärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä Suomessa kaikki keskeiset hälytysviranomaiset hyödyntävät samaa järjestelmää verkottuneessa toimintamallissa.

Digiroad on tärkeänä tietolähteenä reitityksessä ja riskiarvioinnissa

Digiroad on ERICA-järjestelmässä pääasiallinen operatiivisen reitityksen ja riskiarvioinnin tausta-aineisto. Hätäkeskuslaitos tekee aineistoon omia laatuauditointeja tiedon oikeellisuuden testaamiseksi.

ERICA hyödyntää Digiroadin K-aineistoa ja aineiston tietolajeista käytössä ovat:

  • Tielinkkiaineistot
  • Nopeusrajoitukset
  • Tieluokat
  • Kääntymisrajoitukset
  • Esterakennelmat
  • Ajosuunnat

Nopeusrajoitusten puuttuessa nopeutta pyritään arvioimaan tieluokan avulla.

ERICA-järjestelmä pyrkii tietenkin reitittämään hälytysajoneuvon mahdollisimman nopeaa reittiä pitkin. Tämän vuoksi Digiroad-aineistoa muokataan ja käsitellään esimerkiksi siten, että Rakennus- ja huoneistorekisteriä hyödyntäen rakennuksille määritellään kulkupisteet pihaan ajoa varten.

Lisäksi kevyen liikenteen väylät yhdistetään osaksi muita ajoratoja, koska ajokiellot eivät koske hälytysajoneuvoja.

Digiroad-aineistoa on käytetty myös reittien visualisointiin ja reittien laadunvalvontaan.

Kehitystoiveena esimerkiksi nollanopeusrajoitusten vähentäminen

”Digiroad on Hätäkeskuslaitokselle ainoa vaihtoehto reititysaineistoksi ja siksi äärimmäisen tärkeä. Erityisen tärkeitä ovat mainitsemieni tietolajien laatu sekä tarjolla oleva aineiston laatutieto”, kertoo suunnittelija Sami Suomalainen Hätäkeskuslaitoksesta.

Hätäkeskustietojärjestelmään Digiroad-aineisto pyritään päivittämään neljä kertaa vuodessa koko aineisto kerrallaan. Tulevaisuudessa tavoitteena on siirtyä reaaliaikaiseen Digiroad-aineiston päivitykseen.

Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta reitityksen kannalta tärkeä kehityskohde Digiroad-aineistossa olisi saada vähennettyä niin sanottujen 0-nopeusrajoitusten määrää. Ilman nopeusrajoitustietoa reitityksen suunnittelu muuttuu haastavammaksi. Toinen hätäkeskustoiminnan kannalta tärkeä kehityskohde on saada lisää päivitettyä tietoa kunnan katuverkon esterakennelmista.

Aineiston laatuun liittyvien kehitystarpeiden suhteen kuntien merkitys Digiroad-aineiston ylläpitäjänä korostuu. Kehotammekin kaikkia kuntia Digiroadin aktiiviseen ja monipuoliseen ylläpitoon – yhteisen turvallisuuden puolesta.

Kunnan edustajat! Haluatko tarkistaa, paljonko kuntasi Digiroad-aineistossa on 0-nopeusrajoituksia? Ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin:

puh. 040 507 2301 (klo 9-16)
info(a)digiroad.fi
Liity Digiroadin Slack-keskustelukanavalle
Digiroad Twitterissä
Digiroadin etusivulle

Kuva: Hätäkeskuslaitos


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.