null
null Digiroadin aineisto on vapaasti vietävissä OpenStreetMapiin

Digiroadin aineisto on vapaasti vietävissä OpenStreetMapiin

Julkaistu 28.04.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

OpenStreetMap ja Digiroad ovat molemmat tie- ja katuverkon tietoaineistoja. Näiden aineistojen toimintaan keskittyvä yhteistyöilta järjestettiin Helsingissä 18.4.2017.

Digiroad ja OpenStreetMap (OSM) ovat molemmat tie- ja katuverkon tietoaineistoja. Perusteet ja käytännöt näiden aineistojen ylläpitämiseen poikkeavat hyvin paljon toisistaan ja näin ollen myös aineistot ovat laadultaan erilaisia ja erilaisiin käyttötarpeisiin soveltuvia. Sekä Digiroad että OSM ovat avoimia aineistoja, joskin käytetty avoimen datan lisenssi on aineistoissa erilainen (Digiroadissa CC By, OSM:ssa Odbl).

Liikennevirasto ja HSL ovat jo hyvän aikaa tehneet yhteistyötä OpenStreetMapin ja sen taustalla Suomessa toimivan yhteisön, OpenStreetMap Finlandin, kanssa. Sekä Liikennevirasto että HSL käyttävät OpenStreetMapia erilaisissa sovelluksissa ja molempien intressinä on parantaa OSM:n laatua. Laatua voidaan parantaa mm. tuomalla Digiroadissa olevaa dataa osaksi OSM:ia niillä alueilla, missä OSM-yhteisön tuottama data on vähäistä tai sitä ei ole.

OpenStreetMapin ja Digiroadin toimintaan keskittyvä yhteistyöilta järjestettiin Helsingissä 18.4.2017. Mukana illassa oli myös HSL:n ja Liikenneviraston yhteinen Digitransit-hanke, jossa toteutetaan avoin kansallinen reittiopas. Digitransit käyttää OpenStreetMapia reittiaineistonaan. Digitransit taas toimii uudistuneiden reittiopas.fi- & matka.fi-palveluiden taustalla olevana reitityssovelluksena. Tilaisuudessa kurkistettiin näiden reittipalvelujen taakse sekä käytiin läpi tämänhetkistä yhteistyötä OSM:in, Digiroadin ja Digitransitin välillä sekä siitä tehtyjä selvityksiä.

Yhteistyöillassa kuulimme kiinnostavia esimerkkejä OSM:in toiminnasta reittipalvelujen pohjana sekä jokaisen mahdollisuudesta muokata OSM:ia ja sitä kautta parantaa näitä palveluja. Digiroadinkin aineistot ovat vapaasti vietävissä OSM:iin. Tutustuimme myös OSM-datan laadunvarmistukseen ja siihen, mitä työkaluja siihen on olemassa.

Digiroad-tiimi kannustaakin kiinnostuneita viemään Digiroad-aineistoa OpenStreetMapiin, toki OSM:n importointiohjeita noudattaen. Myös ajantasainen OSM:n vihjetieto Digiroadin suuntaan on tervetullutta!

Näillä pääset alkuun:

OpenStreetMap
OpenStreetMapin wiki
OSM Finlandin keskustelufoorumi

Digiroad
Taustadokumentit
Aineistonlataus
Osa Digiroadin tietolajeista löytyy myös WFS-rajapintana:
https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wfs

Digiroadin etusivulle