Hyppää sisältöön

Digiroad aineistojulkaisu 4/2022 on saatavilla

Julkaistu 29.12.2022

Digiroad-julkaisu 4/2022 on ilmestynyt ja on saatavilla Väyläviraston aineistopalvelussa.

Aineisto

Digiroad-julkaisu 4/2022 on ilmestynyt ja on saatavilla Väyläviraston aineistopalvelussa.

 

Digiroad-julkaisu 4/2022 sisältää tielinkkigeometrian, joka perustuu Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 15.5.2022 tilanteeseen.

 • Tieverkolla on muutettu käytössä oleviksi kaksi loppuvuonna 2022 liikenteelle avattua rakennushanketta: Valtatie 3 Hämeenkyrönväylä ja valtatien 8 parantaminen Eurajoen kohdalla.
 • Maantieverkon osalta tietolajien tiedot vastaavat helmikuun 2022 tilannetta seuraavien tietolajien osalta: Massa-, korkeus- ja leveysrajoitukset, valaistu tie, päällystetty tie, tien leveys ja suojatiet.
 • Katuverkon osalta tietolajien tiedot vastaavat marraskuun 2022 tilannetta.
 • Nopeusrajoitukset on päivitetty maanteillä vastaamaan Väyläviraston maaliskuun 2022 tilannetta ja katuverkolla on päivitetty Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Oulun, Porin ja Kuopion sekä useamman pienen kunnan osalta vastaamaan syksyn 2022 tilannetta.
 • Nopeusrajoituksista on rajattu pois aikaisemmissa julkaisuissa ilman arvoa olleet nopeusrajoituskohteet.
 • Toiminnallisille luokille 1-4 on tehty laatukorjauksia, joissa on korjattu alemman luokan keskellä olleita korkeamman luokan ”saaria”.
 • Suurin sallittu korkeus -tietolajin arvoja on päivitetty vastaamaan liikennemerkin C22, Ajoneuvon suurin sallittu korkeus -arvoja maanteillä ja kaduilla ja Väyläviraston ja Mapillaryn tiekuvien ja liikennemerkkien perusteella.
 • Liikennemerkkien vanha koodi -arvot korjattu vastamaan vanhan asetuksen kokonaislukumuotoista koodistoa.
 • Huom. Julkaisussa usean tietolajin tietotyyppi on muuttunut INTEGER- tai FLOAT-muodosta TEXT-muotoiseksi. Muutos pyritään palauttamaan tulevissa julkaisuissa.
 • Tietolajien kuvaukseen on päivitetty seuraavat asiat:
  • Liikennemerkkien vanha koodi -arvot vastamaan kokonaislukumuotoista koodistoa
  • Tielinkin tilan muuttunut koodisto
  • Tien tai kadun nimi saameksi -kenttä on poistettu ja tilalle on tullut pohjois-, inarin- ja koltansaamen -kentät
  • Sijainti- ja korkeustarkkuuden muuttuneet koodistot

 

 

Digiroad on siirtynyt käyttämään tielinkkejä kansallisesta maastotietokannasta: tielinkin tunniste on vaihtunut ja tieverkon geometrian päivityksessä on tilapäinen katko

 

Marraskuussa 2022 tielinkin ID vaihtui Digiroadissa uuteen tunnisteeseen, joka muodostuu Maanmittauslaitoksen kansallisen maastotietokannan tunnisteesta ja tielinkin versionumerosta (esim. 00000ece-8555-4a89-9062-a99cd440c162:1). Tässä yhteydessä on laadittu Digiroadin aikaisemman linkin ID:n ja uuden tunnisteen välille vastaavuustiedosto, joka on julkaistu Väyläviraston aineiston välitysalustalla.

Digiroadissa on tällä hetkellä tilapäisesti käytössä staattinen tieverkko toukokuun 2022 ti-lanteesta, tieverkon geometria ei ole päivittynyt edellisen julkaisun jälkeen. Dynaamisesti päivittyvään ajantasaiseen tieverkkoon on tarkoitus siirtyä ensi vuonna 2023, minkä jälkeen Digiroadista tehdään uusi julkaisu.

 

Tielinkin tilan koodisto on muuttunut


Tileinkin tilan koodisto on muuttunut Maanmittauslaitoksen kansallisen maastotietokannan vastaavan koodiston mukaiseksi. Koodistoon on myös tullut uusi koodiarvo: Tilapäisesti pois käytöstä. Uusi ja vanha koodisto on oheisen taulukon mukainen:

LINKIN TILA    
Linkin tila  Uusi Koodiarvo Vanha koodiarvo
Suunnitteilla 1 3
Rakenteilla 2 1
Käytössä 3 Null
Tilapäisesti pois käytöstä 4 -


Tarkat muutostiedot löydät LueMinut- ja Tietolajien kuvaus -dokumenteista.

Seuraava julkaisu
Tavoitteena on, että seuraavan kerran Digiroad-aineisto julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Kysyttävää? Autamme mielellämme:
[email protected] tai puh. 040 507 2301 (klo 9-16)
 

Digiroadin etusivulle


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta