Takaisin

Digiloikka mullistaa liikenteen

Digiloikka mullistaa liikenteen

Julkaistu 23.9.2015

Liikenneviraston liikenne- ja tieto -toimialan ylijohtaja Tiina Tuurnala arvioi perinteisen liikenteen kokevan suuria, digitalisaation liikkeelle panemia mullistuksia jo seuraavien viiden vuoden sisällä. ”Meidän on oltava mukana tässä muutoksessa ja ymmärrettävä, että kyse on paljon enemmästä kuin nykyisten prosessien sähköistämisestä”, hän painottaa.

Liikenne- ja tieto -toimiala on ollut vuodesta 2013 lähtien yksi Liikenneviraston neljästä toimialasta. Toimiala on ylijohtajansa Tiina Tuurnalan mukaan sekä itsenäinen että muita toimialoja tukeva yksikkö Liikenneviraston organisaatiossa.

”Meillä on iso tehtävä tilanteessa, jossa digitalisaatio on tulossa vahvasti kaikkeen liikenteeseen. Merenkulussa automaattiset navigointijärjestelmät alkoivat kehittyä jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Henkilöautoliikenteessä suurimmat digitalisaation tuottamat muutokset puolestaan ovat vasta edessä.”

Tuurnala pitää mahdollisena, että jo viiden vuoden kuluessa Suomenkin teillä liikkuu automaattiautoja. Niiden markkinoille saattamisesta suurilla autonvalmistajilla on jo täsmälliset aikataulut; ensimmäisten joukossa omat mallinsa tuo Tesla.

”Tämä kehitys on väistämätöntä, mielestäni suuri mahdollisuus ja pääosin positiivinen asia. On selvää, että haavoittuvuus häiriöille kasvaa. Toisaalta taas on tunnettu tosiasia, että pääosa liikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä – joita robotit eivät tee”, Tuurnala pohtii.

Merenkulkutaustaisena ammattilaisena hän kertoo luottavansa automaattisen tekniikan toimivuuteen myös tie- ja rataliikenteessä.

”Itse asiassa junaliikenteen ohjauksessa on jo nykyäänkin käytössä hyvinkin pitkälle viety automaatio. Se on kehitetty pitkän ajan kuluessa, ja älyä tulee koko ajan lisää.”

Kehittyneitä järjestelmiä

Digitalisaation haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä Liikennevirasto on käynnistämässä kaksi vuotta kestävän Digiloikka-projektin. Se koostuu kuudesta osahankkeesta, joiden yhteisenä nimittäjänä on digitaalitekniikan ja analytiikan hyödyntäminen sekä liikenteen palveluissa että esimerkiksi teiden ja ratojen ennakoivassa kunnonhallinnassa.

”Toinen jo käynnissä oleva isompi digitalisaatiota hyödyntävä hankkeemme keskittyy liikenteen ohjaukseen tie-, rata- ja meriliikenteessä. Tämä hanke hyödyntää uutta digitaali- ja automaatioteknologiaa esimerkiksi ennakoivan liikenteenhallinnan ja paremman liikennetilannekuvan tuottamiseksi”, Tiina Tuurnala kertoo.

Ylijohtaja Tuurnala kertoo pohtivansa vetämiään hankkeita myös globaalissa viitekehyksessä.

”Suomi ei ole liikennetiheydeltään läheskään vastaavanlaisten ongelmien edessä kuin monet tiheään asutut maat. Silti on väistämätöntä tehostaa sekä julkista että yksityistä liikennettä. Esimerkiksi henkilöautojen käyttöastehan on hämmästyttävän alhainen: 94 prosenttia ajasta autot ovat poissa käytöstä. Toisaalta arvot näyttävät muuttuvan siihen suuntaan, ettei omaa autoa enää mielletä läheskään aina välttämättömyydeksi. On hyvin mahdollista, että liikkumisen tavat tulevat Suomessakin muuttumaan paljon. Uudenlaisia eri liikkumismuotoja yhdisteleviä sekä tietoa ja teknologiaa hyödyntäviä liikkumisen palveluja tulee markkinoille eri puolilla maailmaa, myös meillä Suomessa.”

Teksti: Vesa Tompuri


reaktionapit