Takaisin

Baltice.org -verkkopalvelu uudistui - Webbtjänsten Baltice.org har förnyats

Baltice.org -verkkopalvelu uudistui - Webbtjänsten Baltice.org har förnyats

Julkaistu 18.06.2015

Uudistettu Baltice.org -verkkopalvelu otetaan käyttöön 17.6.2015. Verkkopalvelun tehtävänä on tarjota ajankohtaista ja luotettavaa tietoa talviaikana merenkulun sujuvuudesta ja jääolosuhteista. Palvelun pääasiallisina käyttäjäkohderyhminä ovat alusten päällystö, varustamot, satamat, laivameklarit, luotsit, viranomaiset ja yksityiset henkilöt.

Baltice.org -palvelussa yhdistetään tietoa eri viranomaislähteistä ja tiedot esitetään käyttäjälle visualisoituna karttakäyttöliittymässä. Myös tekstiversiot palvelun sisällöstä on saatavilla. Uusi palvelu on suunniteltu mukautumaan eri päätelaitteille. Palvelu toimii osoitteessa www.baltice.org, se on ilmainen ja kaikille avoin. Palvelun kielenä on englanti.

Palvelussa esitetään muun muassa ajankohtaista tietoa jäätilanteesta, satamien liikennerajoituksista, jäänmurtajien sijainnista ja avustustilanteesta. Palvelun ajankohtainen sisältö alkaa päivittyä seuraavan talvimerenkulkukauden alkaessa. Nyt julkaistavassa palvelussa muun muassa jääkartta-aineisto ja avustustilanne ovat esimerkkiaineistoa vuoden 2015 tammikuulta.

Palvelusta vastaa Itämerenmaiden jäänmurtajaviranomaisten yhteistyöelin BIM (Baltic Icebreaking Management).

Sivujen toteutuksesta Liikennevirastolle vastasi Karttakeskus.

Lisätietoja ja palautetta uudistuksesta: winternavigation@fta.fi, tuomas.taivi@fta.fi, jukka.vaisanen@fta.fi

 

Webbtjänsten Baltice.org har förnyats

Den förnyade webbtjänsten Baltice.org tas i bruk 17.6.2015. Webbtjänstens uppgift är att erbjuda aktuell och pålitlig information om isförhållandena samt om hur smidigt sjöfarten förlöper vintertid. De huvudsakliga användarmålgrupperna är fartygsbefäl, rederier, hamnar, fartygsmäklare, lotsar, myndigheter och privatpersoner.

I tjänsten Baltice.org kombineras information från olika myndighetskällor och uppgifterna förmedlas sedan till användarna i visualiserad form via ett kartanvändargränssnitt. Tjänsten innehåller också textversioner av innehållet. Den nya tjänsten är planerad för olika typer av terminalutrustning. Tjänsten, som är avgiftsfri och öppen för alla, finns på adressen www.baltice.org. Språket som används i tjänsten är engelska.

I tjänsten finns bland annat uppdaterad information om isläget, trafikrestriktionerna i hamnarna, isbrytarnas position och assistanssituation. Innehållet i tjänsten börjar uppdateras i början av nästa vintersjöfartssäsong. I tjänsten som nu lanseras finns exempel från januari 2015, bland annat iskartorna och assistanssituationen.

Samarbetsorganet för isbrytarmyndigheterna i Östersjöländerna BIM (Baltic Icebreaking Management) ansvarar för tjänsten.

Karttakeskus har gjort webbsidorna åt Trafikverket.

För ytterligare information och för att ge respons om den förnyade tjänsten, vänligen kontakta: winternavigation@fta.fi, tuomas.taivi@fta.fi, jukka.vaisanen@fta.fi

 

The web service Baltice.org has been revised

The new Baltice.org web service will be introduced on 17 June 2015. The web service aims at offering updated and reliable information about winter navigation and ice conditions. The target user groups are ship officers, shipping companies, ports, ship agents, pilots, authorities and private persons.

The Baltice.org service combines information from different authorities and the data is visualised to the users using a chart interface. Text versions of the service content are also available. The new service has been planned for different terminal devices. The service can be found at www.baltice.org. It is free of charge and open to all. The language of the service is English.

The service, among other things, includes updated information about the ice situation, traffic restrictions in ports, icebreaker positions and assistance situations. The content of the service will be updated at the beginning of next winter navigation season. The ice chart material and assistance situation presented in the now launched service are examples from January 2015.

The cooperation body of the icebreaking authorities in the Baltic Sea countries BIM (Baltic Icebreaking Management) is responsible for the service.

The web service was executed for the Finnish Transport Agency by Karttakeskus.

For further information and to give feedback about the new web service, please contact: winternavigation@fta.fi, tuomas.taivi@fta.fi or jukka.vaisanen@fta.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto