Takaisin

Avoimessa liikennedatassa valtavasti potentiaalia

Avoimessa liikennedatassa valtavasti potentiaalia

Julkaistu 28.1.2015

Liikennedatassa ja siihen liittyvissä innovaatioissa on paljon potentiaalia. Liikenteestä ja väylistä kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin esimerkiksi matkojen ja kuljetusten suunnittelussa, erilaisissa sovelluksissa ja palveluiden kehittämisessä. Tulevaisuudessa Liikennevirasto haluaa entisestään parantaa avoimen datan saatavuutta koko liikennesektorilla.

Liikenteestä ja liikenteen olosuhteista kerätään paljon tietoa ja sitä hyödynnetään monipuolisesti. Monille tutuin esimerkki lienee kelikameroista saatava tieto väylien keliolosuhteista. Myös liikenteen häiriötilanteista saadaan nopeasti tietoa suomalaisille sovellusten ja median kautta. Tulevaisuudessa liikennetiedon määrä kasvaa ja sen merkitys tulee lisääntymään. Kehityksestä on hyötyä yritysten ja julkishallinnon lisäksi tavallisille kansalaisille.

"Liikennedatan kattavuuden ja laadun parantumisen myötä avautuu paljon uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Matkustamisen tueksi voidaan kehittää valtavasti erilaisia sovelluksia ja palveluita", kertoo Liikenneviraston tieto-osaston johtaja Jan Juslen.

Katse datan keräämiseen ja hyödyntämiseen

Sovellusten pohjana toimivan datan tulisi olla saavutettavaa, käytettävää ja mahdollisimman reaaliaikaista. Kehityksen mahdollistamiseksi tiedon keräämistä ja hyödyntämistä tullaan lisäämään. Myös vuorovaikutusta käyttäjien ja kehittäjien kanssa lisäätään.

Vastikään valmistuneen selvityksen mukaan datan keräämisessä avuksi voitaisiin ottaa nykyistä kattavammin yritykset ja ihmisten käyttämät mobiilisovellukset - eettisyyttä ja yksityisyydensuojaa kuitenkaan unohtamatta.

Tällä hetkellä dataa kerätään anonyymisti, mutta tavoitteena on päästä tulevaisuudessa kohti MyData-ajattelua.Tämä tarkoittaisi sitä, että käyttäjät voisivat seurata muun muassa eri liikennepalveluiden kulutustaan analytiikan kautta. Erilaisilla mittareilla olisi mahdollista kuvata vaikkapa matkojen ekologisuutta.

Yhteistyötä ja keskustelua liikenteessä

Liikennevirastossa on kääritty hihat ja mietitty, millainen rooli virastolla olisi tulevaisuuden älykkäissä tiedon ekosysteemeissä. Selvityksen mukaan yhteistyötä ja keskustelua tarvitaan kaikkien eri liikenteessä toimivien ryhmien kanssa. Vain tällä tavalla liikennetietoa voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

"Kun tuotamme ja keräämme dataa, niin on tärkeä varmistaa, että myös muut pääsevät hyödyntämään sitä. Alalla tarvitaan enemmän yhteistyötä myös siksi, että standardien ja käytäntöjen harmonisoinnille on tarvetta. Tietojen yhteensopivuus on tärkeää", Juslen täsmentää.

Yhteistyössä painopiste on tiedon tuotannon lisäksi tiedon hyödyntämisessä, sillä monet ryhmät toimivat molemmissa rooleissa. Yksityiset henkilöt tuottavat paljon liikennedataa toiminnallaan, mutta he myös hyödyntävät datan pohjalta tuotettuja palveluita.

Kohti avoimia tietovarantoja

Liikennevirasto voi tukea avoimen datan saatavuutta myös hankintojensa kautta. Datan kerääminen on mahdollista huomioida kilpailutuksissa ja tulevissa sopimuksissa. Avoimen datan tukeminen ja arvostus on myös itsessään vahva viesti.

"Avaamme omia tietovarantojamme ja tuemme avoimen datan kehitystä. Omalla toiminnallamme haluamme näyttää liikennealalla esimerkkiä ja kannustaa avoimuuteen", Juslen toteaa.
 


reaktionapit