null
null Asukasillat yhteisymmärryksen rakentajina

Asukasillat yhteisymmärryksen rakentajina

Julkaistu 14.10.2019

Väylä panostaa aktiivisesti asukasyhteydenpitoon hankkeiden suunnittelu- sekä toteutusvaiheissa. Asukasillat ovat yksi tapa tiedottaa asukkaita hankkeen tilasta ja sen etenemisestä.

Kuvituskuva, jossa jalankulkijat kävelevät kaupungissa.
Asukasiltojen tarkoituksena on käydä läpi hankkeen etenemistä ja hanketöiden vaikutuksia eri näkökulmista. Asukasiltoja järjestetään sekä ennakoivasti ennen hankkeen alkamista että hankkeen toteutuksen aikana. Asukkaiden tiedottaminen, palautteen kerääminen ja avoin keskustelu ovat asukasiltojen tavoitteita. Asukasiltoja järjestetään hankkeiden kohdalla, joiden lähistöllä on asutusta ja hankkeesta tiedottaminen asukkaille koetaan tarpeellisena.

Ennen hankkeen alkua pidettävissä asukasilloissa asukkaiden palautetta on mahdollisuus ottaa vastaan enemmän. Kaikkia hankkeen tuomia haittoja ei kuitenkaan aina voida poistaa, mutta työmaajärjestelyihin on mahdollista tehdä hienosäätöä saatujen palautteiden perusteella.

Lokakuussa järjestetyssä Kehä 1 Laajalahti -hankkeen asukasillassa käsiteltiin muun muassa näitä teemoja: Mitä hanke pitää sisällään? Millainen aikataulu hankkeella on? Toteutetaanko hankkeessa räjäytyksiä ja millä tavoin melusuojaukseen varaudutaan? Muuttuvatko alueen teiden nopeusrajoitukset? Muun muassa näihin kysymyksiin asukasilloissa saa vastauksen.