Takaisin

Asiakkaat toivovat Liikennevirastolta suoraa ja järjestelmällistä vuoropuhelua

Asiakkaat toivovat Liikennevirastolta suoraa ja järjestelmällistä vuoropuhelua

Julkaistu 22.4.2015

Toimivien kuljetusreittien luominen edellyttää asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista. Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola on kartoittanut keinoja, joilla Liikenneviraston ja elinkeinoelämän asiakkaiden välistä vuoropuhelua sekä asiakastarpeiden kartoitusta voidaan tehostaa.

Liikenneviraston strategisena tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä mahdollistamalla toimivat matkat ja kuljetukset. Kuljetusketjujen kehittäminen mahdollisimman tehokkaiksi ja turvallisiksi edellyttää asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämistä.

Asiakkaiden näkemyksiä Liikenneviraston toiminnasta selvitetään esimerkiksi säännöllisesti toteutettavien kysely- ja haastattelututkimusten avulla. Outi Nietola on kehittänyt viime elokuusta lähtien elinkeinoelämän ja Liikenneviraston väliseen vuoropuheluun uutta toimintamallia, jonka pohjalta voidaan entistä paremmin vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. Uuden toimintamallin luomiseksi Nietola haastatteli syksyn ja talven aikana 85 eri toimialojen yrityksiä ja järjestöjä edustavaa tahoa.

Yhteistyö vaatii systemaattista suunnittelua

– Vastauksissa korostui tarve järjestelmälliseen vuoropuheluun. Yhteistyö tarvitsee selkeät tavoitteet. Kaivataan suoria kontakteja ja aitoa kuuntelemista sekä oikeiden kysymysten esittämistä oikeille tahoille. On tärkeää luoda ja tiivistää kontakteja myös niihin toimijoihin, jotka nyt ovat yhteistyön ulkokehällä, Nietola kertoo.

Nietolan mukaan keskeisiä vuoropuhelun muotoja tulisi jatkossa olla esimerkiksi yritys- ja toimialakohtaiset tapaamiset, pyöreän pöydän keskustelut sekä teemakohtaiset aamukahviseminaarit.

– Vuoropuhelun uusi toimintamalli vaatii Liikennevirastolta nykyistä enemmän jalkautumista asiakkaiden pariin ja uusien yhteistyötapojen sisäistämistä. Asiakkaat toivovat virkamiehiltä ennakoivaa ja aktiivista vuorovaikutusta sekä liike-elämän syklien ymmärtämistä. 

Haastatellut toivoivat lisäksi, että Liikennevirasto lisäisi tunnettuuttaan ja profiloituisi selvemmin omalla vastuualueellaan. Liikenneviraston tehtävistä ja sen tuottamista palveluista ei kaikilla ole vielä selvää kokonaiskuvaa.

Teksti ja kuva: Katri Sipilä

 


reaktionapit