null
null Asiakkaat ja sidosryhmät tyytyväisiä meriliikenteenohjaukseen

Asiakkaat ja sidosryhmät tyytyväisiä meriliikenteenohjaukseen

Julkaistu 11.02.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Meriliikenteenohjauksen asiakkaat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä Liikenneviraston meriliikenteenohjaukselta saamaansa palveluun. Tämä selviää juuri teetetystä asiakas- ja sidosryhmäkyselystä. Tulosten mukaan VTS:n jakaman tiedon luotettavuus oli parantunut ja myös GOFREP-ilmoittautumisjärjestelmään oltiin tyytyväisiä.

Hyväkin palvelu kaipaa kehittämistä. Kyselyn vastausten perusteella Liikenneviraston meriliikenteenohjausyksikössä päätettiin panostaa alusliikennepalvelun tasalaatuisuuteen, johon päästään mm. kehittämällä VTS-keskuksissa annettavaa koulutusta ja korostamalla palvelullista näkökulmaa. Lisäksi VTS-keskuksissa on menossa kokeilu, jossa palvelua saa ensisijaisesti englannin kielellä suomen kielen sijasta.

Asiakkaat toivoivat, että GOFREP-palvelu puuttuisi aktiivisemmin liikennetilanteisiin. Palvelun tasalaatuisuutta koko Suomenlahden alueella on niin ikään parannettava. Näitä asioita tullaan edistämään GOFREP-yhteistyökokouksissa.

Turku Radio välittää meriliikenteenohjauksen tiedotteita säännöllisesti. Osa vastaajista on löytänyt tämän palvelun ja palvelua pidetään hyvänä.

Asiakas- ja sidosryhmäkysely on osa meriliikenteenohjauksen laatujärjestelmää ja seuraava kysely järjestetään vuonna 2018. Sitä ennen, keväällä 2016 ja syksyllä 2017, tehdään erikseen lyhyet kyselyt kokemuksista englannin kielen kokeilusta ensisijaisena VTS-kielenä.

VTS eli Vessel Traffic Services -alueliikennepalvelut tarkoittavat tiedotuksia, navigointiapua ja alusliikenteen järjestelyjä vähintään 24 metriä pitkille aluksille. Liikkuessaan VTS -alueella on alusten ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä. Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS alueeseen.

GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä merenkulun turvallisuutta alueella, parantaa meriympäristön suojelua ja valvoa meriteiden sääntöjen noudattamista alueella.

Lisätietoja:
Thomas Erlund, Meriliikenteenohjausyksikön päällikkö, p. 029 534 3213