null
null Asfaltin kierrätyksellä ympäristö-, kustannus- ja aikasäästöjä

Asfaltin kierrätyksellä ympäristö-, kustannus- ja aikasäästöjä

Julkaistu 16.05.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto suosii väyliensä päällystämisessä kierrätetyn asfaltin käyttöä. Se on sekä taloudellisista että ympäristösyistä kannattavaa. Kierrätysmateriaaleista valmistettu asfaltti vastaa melko hyvin uusista materiaaleista valmistettua asfalttia. Kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä sen kestävyys ei kuitenkaan vielä ole vastaava, mutta sitä on mahdollista parantaa.

Kuva: Katri Eskola

”Asfaltin uusiokäyttö on Liikenneviraston valinta. Maanteillä vuosittain tehtävistä päällysteiden korjauksista suurin osa tehdään menetelmillä, joissa vanha päällyste hyödynnetään osana uutta päällystettä. Näitä menetelmiä käytetään erityisesti silloin, kun kunnostetaan nastarenkaiden kuluttamia vilkasliikenteisiä pääväyliä”, kertoo hankinnan asiantuntija Katri Eskola Liikennevirastosta.

Liikenneviraston suosimassa paikalla kierrätys- eli REMIX -menetelmässä tien vanha asfalttipinta kuumennetaan ja jyrsitään, minkä jälkeen jyrsittyyn kierrätysrouheeseen sekoitetaan uutta asfalttia. Seos sekoitetaan tasaiseksi massaksi ja levitetään takaisin tielle. Paikalla kierrättäminen on tehokkainta suurilla, yhtenäisillä tienpäällystystyömailla.

Kierrätysasfaltti on arvokas raaka-aine, sillä se sisältää paljon asfaltin kalleinta komponenttia, bitumia. Asfaltin uusiokäytöllä saavutetaan huomattavia säästöjä materiaali- ja logistiikkakustannuksissa. Myös kiviaineksen uudelleen käyttämisellä säästetään, erityisesti vilkasliikenteisillä maanteillä, joiden päällystekiviaineksilta vaaditaan erittäin hyvää lujuutta. Uusioasfaltin valmistus tien päällä sekoittamalla vähentää kuljetustarvetta ja -kustannuksia. Samalla päästöt vähenevät merkittävästi.


Asfaltin kierrätyksestä uutta tutkimustietoa

Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Michalina Makowska tekee Liikennevirastolle tutkimusta kierrätysasfaltin käytöstä. Tällä hetkellä REMIX -menetelmällä uusitun päällysteen hinta on noin puolet halvempi ja kestoikä 20–30 % lyhyempi kuin perinteisin menetelmin uusitulla päällysteellä. Makowska analysoi tutkimuksessaan eri teiden asfalttien koostumuksen ja tutkii, mikä on kierrätettyyn asfalttimassaan tarvittavan/lisättävän täytemateriaalin optimaalinen määrä, jotta uusiopäällysteen elinkaarta pystyttäisiin lisäämään. 

Suomi on edelläkävijämaa kierrätetyn asfaltin käytössä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Keski-Euroopassa remixerin käyttö on vähäisempää. Makowskan tutkimustuloksia odotetaankin innolla myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Michalina Makowska esittelee tutkimuksensa tuloksia Liikenteen infra-alan huippututkimuksen seminaarissa Tampere-talolla torstaina 1.6.2016 klo 10.30. Seminaariin voi ilmoittautua 23.5.2016 saakka: linkki.

Lisätietoja:
hankinnan asiantuntija Katri Eskola, p. 029 534 3507 tai [email protected]
tohtorikoulutettava Michalina Makowska, [email protected]
Kalle Aromaan Aalto-yliopistolle tekemä tutkimus ”Bitumin vanhenemisen ja elvyttämisen vaikutukset sen reologisiin ominaisuuksiin”