Hyppää sisältöön

Anna palautteesi infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä

Julkaistu 5.5.2023 9.00

Väyläviraston valmisteleman infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän luonnos on kommenteilla 5.6.2023 saakka.

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistellut infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutusten arviointia. Tavoitteena on, että laadittava menetelmä palvelee laajemmin myös kuntasektorin infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

Nyt kommenteilla olevan arviointimenetelmän laadinnassa on hyödynnetty CO2data.fi -päästötietokantatyötä ja YM:n talonrakentamisen vastaavaa arviointimenetelmäkuvausluonnosta soveltuvilta osin. Infrarakentamisen arviointimenetelmä on laadittu Väyläviraston toimesta yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa, ja sitä on pilotoitu hankkeissa Väylävirastossa ja mm. Helsingin kaupungilla vuosina 2022-2023.

Arviointi perustuu rakennusosatasoisen tiedon hyödyntämiseen. Arviointi soveltuu tehtäväksi ainakin:

  • Tie – ja ratasuunnitelmavaiheessa / katu- ja puistosuunnitelmavaiheessa
  • Rakennussuunnittelu / Rakennussuunnitelmavaiheessa
  • Rakentamisvaiheessa

Arvioinnissa huomioidaan väylä- ja kaupunkiympäristön infrarakentaminen sekä rakentamisen aikaiset väliaikaiset rakenteet. Arviointimenetelmä tulee kehittymään jatkossa tiedon ja kokemusten kertyessä. Myös laskennan soveltaminen urakoiden toteutuksessa on vielä kehitysvaiheessa.

Syksyllä 2023 julkaistavan arviointimenetelmän ensimmäinen versio parantaa olennaisesti päästölaskelmien vertailukelpoisuutta ja laajentaa menetelmän kattavuutta aiempiin laskelmiin nähden. Menetelmä ei kuitenkaan kata vielä tässä vaiheessa kaikkia väylän elinkaaren vaiheita ja muun muassa biogeenisen hiilen osuus ja maankäytön muutosten päästövaikutuksien arviointi on toistaiseksi jätetty tämän infrarakentamiseen keskittyvän ohjeistuksen ulkopuolelle. Kehitystyö infrarakentamisen ilmastovaikutusten arvioinnin osalta jatkuu edelleen, ja arviointimenetelmää päivitetään tarvittaessa.

Tutustu arviointimenetelmän luonnokseen

Voit antaa palautteesi Väylävirastolle 5.6.2023 mennessä kyselylomakkeella.
Kyselylomake palautteen antamiseen

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Karoliina Saarniaho, Väylävirasto, p. 029 534 3294
Infrarakentamisen päästötietokanta: CO2data.fi/infra/

Kerroimme arviointimenetelmätyöstä ja piloteista joulukuussa: https://vayla.fi/-/vahahiilisempi-rakentaminen-infra-alan-yhteinen-tavoite


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta